Статии съдържащи таг " безвъзмездно"

Новините от 01.10.2012 г.


Безвъзмездно парно отопление за учебни заведения и социални структури от ''Брикел'' ЕАД

публикувано на 01.10.2012 в 18:45 ч.

Цех „Топлофикация” приключват в срок предвидените ремонтни работи по топлофикационното трасе и има готовност за осигуряване на топлинна енергия за потребителите на тази...

Новините от 09.08.2012 г.


Община Стара Загора ще получи безвъзмездно финансиране по проект за развитие на туризма в региона

публикувано на 09.08.2012 в 11:05 ч.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще подпише на 13 август 2012 г., понеделник, в 12,15 ч. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на...

Новините от 12.06.2012 г.


Стара Загора ще подпише договор за над 14 млн. евро за модернизация на градския транспорт

публикувано на 12.06.2012 в 15:53 ч.

Одобрено е проектното предложение на община Стара Загора– конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за...

Новините от 08.03.2012 г.


Община Стара Загора предоставя пасища на фермери

публикувано на 08.03.2012 в 10:15 ч.

Община Стара Загора ще предостави над 18 хил. дка общински земи за безвъзмездно ползване от фермери, отглеждащи преживни животни, през селскостопанската 2012 година.   Кметът Живко Тодоров...

Новините от 27.01.2012 г.


Деца с увреждания ще ползват безвъзмездно общински сгради в Казанлък

публикувано на 27.01.2012 в 16:59 ч.

По предложение на кмета на Община Казанлък и с решение на ОбС, взето днес, 27 януари, Дневният център за деца с увреждания получи безвъзмездно за управление част от сградата на ОДЗ № 11...

Новините от 25.05.2011 г.


Защитено училище или старчески дом в с. Ветрен, имота е дарение от държавата

публикувано на 25.05.2011 в 12:58 ч.

Областният управител Йордан Николов връчи на кмета на община Мъглиж Стойчо Цанев договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот. Сградата е старо училище в село...

Новините от 31.03.2011 г.


Общината получава безвъзмездно имоти от държавата

публикувано на 31.03.2011 в 12:20 ч.

Община Стара Загора получи безвъзмездно 4 имота от Министерството на културата. Това реши правителството на последното си заседание. Това са двата антични комплекса – при Западната порта...