STZnews.bg е първият видео новинарски портал в Стара Загора и региона.

Собственик и издател на интернет медията STZnews.bg е «ПР Студио» ЕООД.

 

 

Съдържанието на STZnews.bg e под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Потребителят ползващ сайта STZnews.bg се съгласява да използва информацията за некомерсиални цели и да не търси отговорност от STZnews.bg за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

 

 

Авторските права върху съдържанието и визията в сайта е собственост на STZnews.bg, в това число текстове и снимки. В случайте, когато съдържанието не е собственост на STZnews.bg е отбелязан източника. STZnews.bg не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители.

При използване на фотографии или части от статии от STZnews.bg, е задължително посочване на източника чрез хипер линк.

 

 

Молим, ако откриете съдържание, което е обект на чуждо авторско право да ни сигнализирате своевременно.