Обявиха първото класиране за детските градини в Стара Загора чрез електронната система за прием

публикувано на 12.06.2013 г. | Категория: ОбществоСистемата за електронно записване в детските градини в Стара Загора е класирала 901 деца, родени през 2010 г. за 1150-те свободни места в тях, съобщи заместник-кметът Иванка Сотирова обявените първи резултати на 11 юни т.г. От тях 84% са класирани по първо желание; 9% - по второ желание, 4% - по трето желание и 3% са класирани по 4, 5 и 6 желание. Срокът за записване тече от днес до 02.07.2013г. /15 работни дни /.

Родените деца през 2010 година по данни на ГРАО са 1533. За обявените 1150 свободни места в детските заведения, в избора са участвали 1039 деца. По първоначални данни свободните места в детските градини към датата на класиране са приблизително 100 .

Некласирани са 105 деца, отчете Иванка Сотирова. Причините са различни- запълнени места в избраните градини, при посочено само едно желание, в която са класирани деца с по-голям бр.т.) или деца с 0 точки, до които класирането не е стигнало, защото по правилата на приема първо се класират децата с точки и след това тези, без точки.

На 03.07. 2013 ще се обявят свободните места за всички възрастови групи и ще се направи второ класиране, като междувременно родителите могат да редактират данните в подадените заявления и да променят началния месец за участие в класиране.

От днес 12.06.2013 г. електронната система отново е отворена за редактиране на подадените вече заявления на некласираните деца и за подаване на нови заявления.

Задължитено условие за прием на децата в детските градини е единият родител (подаващият заявлението) да е с настоящ адрес в община Стара Загора - при подаване на заявлението онлайн, електронната система извършва служебна проверка на това условие, а при подаване на заявлението на място се представя документ за това.

Декларативното предимство при прием на децата в детските градини не носи точки, но има отношение при реда на класирането. Единият родител (подаващият заявлението), при попълване на заявлението за прием, трябва да декларира къде работи, а при записване на детето в детското заведение се представя служебна бележка за трудово-правни отношения.

 

При кандидатстване за прием в детско заведение, след коректно попълване на заявление за прием-онлайн или на място във всяко детско заведение, родителят получава входящ номер, като за едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер.

Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.

След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 15 дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за класиране.

Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием - за детска градина - 3 години.

Близнаците участват в класиране с един входящ номер, като в заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете.

Детските заведения, за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание. Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения.

Критериите за прием, които носят точки и дават предимство при класиране имат предимно социален аспект, обясни зам.-кметът Иванка Сотирова при обявявянето на резултатите от първото класиране на децата в детските градини на територията на община Стара Загора, чрез електронната система за прием на заявления.

Предимство се дава на деца, които са - сираци, полусираци, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71% до 100%, с неизвестен родител, от многодетни семейства с три и повече деца до 16 години, близнаци, чиито брат или сестра посещават същата детска градина, със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца и деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение.

Предимство е и ако родителят, подаващ заявлението, е заплатил дължимите данъци за предходната година.

Възможности за разкриване на нови групи има в детските градини с номера 1, 34, 31, в с.Хрищени и с. Ст. минерални бани, поясни Пенка Чавдарова, нач.отдел Образование, младежки дейности и спорт. Места ще има и в новите детски заведения, които в момента се изграждат в централната част на града - до ОД МВР и в Общностния център.

През септември по този модел се очаква да заработи и системата за електронен прием в детските ясли в Стара Загора.

 

 

Други новини

Стартира обработка против кърлежи в...

    Утре, 25 юни, стартира обработка на тревните площи против кърлежи в селата в Община Стара Загора. Тя ще извършва по...

Над 60 точки гласуваха по време на...

        Над 60 предложения бяха гласувани на днешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. На второ четене бяха...

Верижна катастрофа след Ракитница

Верижна катастрофа е станала около Яворовското ханче по обходния маршрут на ремонта на АМ "Тракия" край Стара Загора, малко след село...

Близо 300 участници от 13 държави се...

      Стопански факултет при Тракийски университет откри официално ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И...

График мобилни пунктове за...

  РЗИ - Стара Загора организира мобилни ваксинационни пунктове на открито. Всеки, който има желание, ще може да се имунизира срещу...

Определиха местата за продажба на...

  13 са определените места за поставяне на временни преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора, за предстоящите...

Балетът на Държавна опера-Стара...

Балетът на Държавна опера-Стара Загора Представя в София на 27 юни „Танц при изгрев слънце“, „Лотос“и...

Стара Загора се превръща в столица на...

  Над 140 участници, представители на едни от най-големите технологични компании в България, ще вземат участие в национална...

Започва прием на документи за...

  На 5 юли, от 9.00 часа, в зала 216 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана...

Противопожарна безопасност Лято 2021

  В Областна администрация днес се състоя работна среща с ръководители на териториални структури и експерти от общините във връзка с...

Отличиха кмета на Стара Загора с...

  Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров беше отличен с почетен приз за „Добродетел на 2020 г.” от Национално сдружение на...

Самотата в съвременния свят: Поредна...

„Самотата в съвременния свят“: Поредна актуална тема на уъркшоп в Куклен театър-Стара Загора. Той ще се проведе на 28 юни, при вход...