Икономика

Новините от 13.10.2011 г.


Лихвен калкулатор изчислява забавени плащания

публикувано на 13.10.2011 в 11:45 ч.

76% от фирмите в Област Стара Загора подават ДДС декларациите си по Интернет. От началото на годината от регистрираните над 8400 фирми по Закона за данъка върху добавената стойност, вече 6460...

Новините от 12.10.2011 г.


Последно поколение багери за есенно-зимната подготовка в ММИ

публикувано на 12.10.2011 в 11:29 ч.

Последно поколение еднокофови багери закупиха „Мини Марица-изток” ЕАД. Верижните машини са от най-актуалната девета серия на HYUNDAI и се внасят за пръв път в България. Моделът беше...

Новините от 11.10.2011 г.


Въглищната промишленост в Европа 2011 - нов доклад на EURACOAL

публикувано на 11.10.2011 в 12:49 ч.

В Европейския парламент в Брюксел, EURACOAL представи ново издание на „Въглищната промишленост в Европа 2011 г.” на закуска с домакинството на чешкия член на Европейския парламент г-н Ян...

Малко търговци свързват касовите си апарати с НАП

публикувано на 11.10.2011 в 11:12 ч.

Над 20 фирми на ден от Област Стара Загора свързват касовите си апарати със сървърите на НАП. По традиция повечето търговци изчакват крайния срок, но това може да препятства нормалната им...

Новините от 10.10.2011 г.


Ден на отворените врати за модернизация на земеделските стопанства

публикувано на 10.10.2011 в 10:07 ч.

Министерството на земеделието и храните ще проведе днес Ден на отворените врати и среща - семинар на експерти от Дирекция „Развитие на селските райони" и Националната служба за съвети в...

Новините от 06.10.2011 г.


Рудник "Трояново-1" с рекорден добив на въглища от създаването си до днес

публикувано на 06.10.2011 в 15:30 ч.

Миньорите от първия рудник на най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха рекордно количество въглища. До края на месец септември те реализираха добив от над 9 млн. тона въглища...

Новините от 04.10.2011 г.


Пчелари очакват поскъпване на сладкия продукт

публикувано на 04.10.2011 в 12:35 ч.

Поскъпване цените на едро и дребно за меда очакват пчеларите, това според тях ще компенсира тазгодишния близо 20-процентов спад в добивите им заради засушаването. Според председателя на...

Кандидатстват по проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност

публикувано на 04.10.2011 в 11:18 ч.

От 3 ти октомври започна набирането на Заявления за кандидатстване по Операция ”Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" на Оперативна...

Новините от 30.09.2011 г.


И сезонните работници плащат сами здравните си вноски

публикувано на 30.09.2011 в 11:57 ч.

От НАП напомнят на сезонните работници, които са заети в селско стопанството в региона, че след края на кампанията, ако не започнат друга работа или се регистрират в бюрата по труда, без право...

Новините от 27.09.2011 г.


70% от неплатените данъци и осигуровки са постъпили в хазната

публикувано на 27.09.2011 в 14:32 ч.

Само два месеца след началото на кампанията за събиране на просрочени задължения, в хазната са постъпили над 29.6 милиона лева от фирми и физически лица. В резултат на предприетите от...

Новините от 26.09.2011 г.


Представители на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД взеха участие в световен конгрес

публикувано на 26.09.2011 в 12:25 ч.

Служители от отдел „Безопасност и здраве при работа” в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД взеха участие в ХІХ-ия Световен конгрес за безопасност и здраве при работа, който се проведе в...

Новините от 21.09.2011 г.


Индустриална зона чака 2 години инвеститори

публикувано на 21.09.2011 в 13:20 ч.

От две години липсва заявен инвеститорски интерес към втората индустриална зона на Стара Загора край село Еленино, призна зам. кметът на общината проф. Димитър Динев. Лично той е водил...

Новините от 20.09.2011 г.


Плащането на здравни вноски започва след завършване на гимназия

публикувано на 20.09.2011 в 12:03 ч.

От НАП Стара Загора напомнят на първокурсниците и младежите, които не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение редовна форма...

Новините от 19.09.2011 г.


Засилен вътрешен контрол в "Мини Марица изток" ЕАД

публикувано на 19.09.2011 в 11:35 ч.

С решение по т. 3.2 от Протокол №18/25.08.2011 г. на СД на „Мини Mарица-изток” ЕАД, в управлението е създадена Дирекция „Корпоративен контрол”. Към дирекцията ще функционират два...

Новините от 15.09.2011 г.


За пръв път държавата отделя средства за птицевъдство и свиневъдство

публикувано на 15.09.2011 в 15:20 ч.

В Министерството на земеделието и храните е подписано споразумение за разпределение на средствата, заложени във финансовата рамка на земеделския сектор по браншове за бюджетната 2012...

Новините от 14.09.2011 г.


Аптеките в Стара Загора-изрядни пред НАП

публикувано на 14.09.2011 в 11:24 ч.

Над 30 са проверените аптеки в Област Стара Загора от инспекторите на НАП. Няма търговски обекти, търгуващи с лекарствени продукти, които да не са свързани с НАП. В част от случаите обектите са...

Новините от 09.09.2011 г.


 

Механична работилница в рудник Трояново 1 отличена за безопасни условия на труд

публикувано на 09.09.2011 в 16:49 ч.

През месец август целеви награди получиха трите добивни участъка в поделенията на «Мини Марица изток», участък «Ремонт багери» - механична част в рудник «Трояново-север»,...

Новините от 08.09.2011 г.


Добивът на лигнитни въглища надхвърли 20 млн тона

публикувано на 08.09.2011 в 12:51 ч.

Миньорите от “Мини Марица-изток” ЕАД добиха 20 620 хил. тона въглища за осемте месеца от началото на годината. Количеството добита суровина е 7 милиона тона повече в сравнение с...

Новините от 07.09.2011 г.


ТЕЦ Марица изток 2 с отличен одит на Системата за управление на качеството

публикувано на 07.09.2011 в 11:40 ч.

Успешно завърши вторият надзорен одит на сертифицираната през 2006 г. Система за управление на качеството (СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2”...

Новините от 03.09.2011 г.


Управителите отговарят пред НАП за задълженията на фирмата си

публикувано на 03.09.2011 в 15:34 ч.

Управителите на фирмите или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задължения на фирмата, при неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни...

Новините от 31.08.2011 г.


Трайно безработните в областта подават декларация Образец 7

публикувано на 31.08.2011 в 13:08 ч.

943 души са подали новата декларация образец 7 от началото на годината. От 2010 г. трайно безработните имат задължение да подадат декларация образец 7 до края на месеца следващ месеца, в който...

Новините от 30.08.2011 г.


Нова такса оскъпява електроенергията

публикувано на 30.08.2011 в 14:12 ч.

За очаквано сериозно оскъпяване на електроенергията заради въведена нова, в пъти по-висока такса за водоползване и ползване на водни обекти алармират с отворено писмо от Българската...

Новините от 29.08.2011 г.


Повече приходи в хазната от ДДС

публикувано на 29.08.2011 в 14:32 ч.

Постъпленията от Офиса на НАП в Стара Загора към Централния бюджет от данъци и осигуровки са 104.9 милиона лева и са над средните за периода. Цифрите са за седемте месеца от началото на годината...

Новините от 25.08.2011 г.


Половината аптеки без връзка с НАП

публикувано на 25.08.2011 в 13:37 ч.

Половината аптеки нямат регистриран нито един касов апарат с дистанционна връзка със сървърите на НАП само дни преди изтичането на крайния срок – 31 август 2011 г. Този срок важи за...