Звено за услуги в домашна среда се създава в Казанлък

публикувано на 15.11.2012 г. | Категория: Общество


До края на 2012 г. кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за одобрения за финансиране проект "Помощ в дома в община Казанлък" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 225 179,78 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ и е с продължителност 17 месеца, 12 от които са за предоставяне на социалната услуга.

 

По проекта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж -Казанлък, с което ще се разшири дейността на патронажа и ще се създадат условия за приемственост и гарантиране обслужването на лица, ползвали услугата „Домашен помощник“. Звеното за услуги в домашна среда ще предлага предоставяне на почасови услуги за извършване на комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищата, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. За предоставяната почасова услуга потребителите ще заплащат такса в размер на 0,22 лв./ч., определена от Община Казанлък по реда на Закона за местните данъци и такси.

 

Целевата група по проекта са възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване. Предвижда се минимум 75 души да ползват услугата. В Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат приемани заявленията и необходимите допълнителни документи за ползване на услугата. За персонал на звеното се предвижда да бъдат наети 33 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Проектът като цяло ще подобри качеството на живот на потребителите от община Казанлък на усъвършенстваните и доразвити социални услуги в домашна среда (на базата на вече познатите социални услуги „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент”). Разширяването на териториалния обхват на социалната услуга ще даде възможност хора от повече населени места да ползват грижите в домашна среда.

 

След приключване на проекта Звеното за услуги в домашна среда ще разполага с човешки, технически и финансов ресурс, чрез който ще продължи съществуването си устойчиво. Общински съвет – Казанлък взе решение за запазване на дейността на Звено за услуги в домашна среда за срок не по-малък от една година от датата на получаване на окончателния доклад.

 

Други новини

Студентите от Аграрния факултет на...

  Студентите от Аграрния факултет на Тракийски университет се обучават в най-модерните ферми в страната, като агростопанството в...

Обновиха паметника на Васил Левски в...

    В навечерието на 183–годишнината от рождението на великия български революционер Васил Левски приключи работата по...

Министър Ананиев с тона заповед и...

Считано от 10 юли, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни...

Актуална епидемична обстановка -...

  AКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТСРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ С COVID 19 ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО   От...

Четирима от Старозагорско с COVID-19 са в...

Четирима новозаразени-трима мъже и една жена с коронавирус, са хоспитализирани в УМБАЛ-Стара Загора.   Пациентите, които са от...

Още един жител на гурковското село...

  Районен съд – Казанлък постанови присъда, с която наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието изпълнение е...

Още един жител на гурковското село...

    Районен съд – Казанлък постанови присъда, с която наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието...

9 автомобила, излезли от употреба,...

    Девет автомобила, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги...

Балетна вечер на 10 юли от 21,00 ч. на...

В прекрасната Балетна вечер на 10 юли от 21,00 ч. на Античен форум „Августа Траяна“ са включени 3 заглавия на едноактни балети:...

Младежи ГЕРБ – Стара Загора е с ново...

  Младежката организация на партия ГЕРБ в Стара Загора е с ново временно областно ръководство, което ще работи до предстоящите...

Представители на Мини Марица-изток...

    Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект „Подкрепа за...

Нови обитатели има японското езерце в...

Попълнение от нови екземпляри златни рибки са пуснати във водите на японското езерце в старозагорския парк "Артилерийски". Рибите са...