Затварят централен булевард за 10 дни заради изграждане на кръгово

публикувано на 17.05.2016 г. | Категория: Общество


С оглед осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи по „Реконструкция на кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода“ и бул. „Цар Симеон Велики“ и депозирано заявление рег. № 20-29-57 от 16.05.2016г. от „Щрабаг“ ЕАД – гр.София в деловодството на Община Стара Загора

Н А Р Е Ж Д А М:

За времето от 18.05.2016г до 28.05.2016г. на територията на гр. Стара Загора, да се спре движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка по бул.“ Цар Симеон Велики“ - север от ул. „Армейска“ до ул. „Капитан Петко Войвода“ – север.

Ремонтните дейности се извършват бул.“Цар Симеон Велики“- север, в участъка от ул. „Армейска“ до ул. „Капитан Петко Войвода“ – север.

Движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка транспорт да се осъществява по обходен маршрути, както следва:

• За движищите се от запад на изток – по най-северната активна лента за движение на бул. „Цар Симеон Велики“.

• За движищите се от изток на запад - по бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Армейска“, ул. „Генерал Делчев“, ул. „Капитан Петко Войвода“ – север, и бул. „Цар Симеон Велики“.

Водачите на МПС да шофират с повишено внимание в указания участък и спазват стриктно вертикалната маркировка.

Началник на отдел „Транспорт“ да разпореди на главен специалист в звено „Пътно знаково стопанство”, осигуряване подмяната на вертикалната пътна маркировка за посоченото време и място.

Началник отдел „Административни бюра” да разпореди на ръководителя на административно бюро „Запад” да уведомят домоуправителите за ремонтните дейности.

Движението на МПС да се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната.

Препис от заповедта да се връчи на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, Началника на РСПБЗН – Стара Загора, Директора на „Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора”, Директор дирекция „Стопанска политика”, Началник отдел „Административни бюра” и всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на Община Стара Загора чрез средствата за масово осведомяване, чрез официалната интернет страница на Община Стара Загора – www.starazagora.bg

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валери Иванов – Началник отдел „ ООР и УК” в Община Стара Загора.

 

 

Други новини

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...