Започва изпълнението и на водния проект в Стара Загора

публикувано на 10.10.2013 г. | Категория: Общество


Община Стара Загора организира официални церемонии „първа копка” по повод стартирането на дейностите по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“ на обектите:

на 11.10.2013 г. от 10.00 ч. в кв. АПК;

на 14.10.2013 г. от 10.00 ч. - Отливен канал на Дъждопреливник VII-3;

на 16.10.2013 г. от 10.00 ч. в с. Богомилово.

Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители“, по приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жит. и в населени места с под 2000 екв. жит., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Бенефициент: Община Стара Загора

Стойност на проекта: 40 399 582 лв.

Кохезионен фонд: 31 333 916 лв.

Национално съфинансиране: 7 833 479 лв.

Финансиране от Община Стара Загора: 1 232 187 лв.

Продължителност на проекта: 30 месеца

Цел на проекта:

Изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.

Проектът е насочен към:

- Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на Пречиствателната станция за отпадъчни води и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово;

- Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и кв. АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компрометиране на нейната работа;

- Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв. АПК.

Дейности по проекта:

* Дейност: Проучване и проектиране

* Дейност: Строително-монтажни работи

* Дейност: Доставка на машини и съоръжения

* Дейност: Техническа помощ за организация и управление на проекта

* Дейност: Одит

* Дейност: Надзор по време на строителството

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да се реализират следните обекти от канализационна и водоснабдителна мрежа на гр. Стара Загора и с. Богомилово:

- Главен колектор II', Главен колектор I (ОК525÷519÷4616÷4615÷830) и отливен канал на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16;

- Главен колектор VII (РШ47 ÷ Дъждопреливник VII-3÷РШ51);

- Отливен канал на Дъждопреливник VII-3;

- Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад";

- Канализация на кв. АПК;

- Водоснабдяване в кв. АПК;

- Канализация с. Богомилово.

 

Други новини

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...

Наказание пробация за мъж, проявил...

  Наказание „пробация“ с най-тежките пробационни мерки, които се предвиждат по закон, а именно „задължителна регистрация по...

Близо 60 предложения разгледа...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно...

Обсъдиха настъпването на...

В Областна администрация днес се проведе работно заседание във връзка с настъпването на пожароопасния сезон. В него участваха...

Водни лилии създават романтика в...

  20 водни лилии, известни като богините на водата, ще радват старозагорци от днес. Красивите цветя са засадени в японското езеро на...

Отчитането на водомерите, за...

Уважаеми клиенти,   Във връзка с предотвратяване и предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите...

Отбелязваме 80 години от освещаването...

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празнична вечерня. В 18:30 часа е началото на концерт...

51 точки влизат в дневния ред на...

  51 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 28 май от...

Два дни събират опасни битови...

За трета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни...