Тракийски университет и БЕХ ще си партнират по пътя към устойчива нисковъглеродна енергетика

публикувано на 10.11.2021 г. | Категория: Общество 

 

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД г-н Валентин Николов подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Целта е двете институции да организират съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор в направленията електротехника, топло- и газоснабдяване, енергийна ефективност, внедряването на иновативни енергийни технологии и други.

Тракийски университет и БЕХ ще работят съвместно за създаване на работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователските направления и дейности в различни области за осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия.

Двете институции ще разработват национални и международни проекти в областта на иновациите и приложните изследвания, както и ще кандидатстват съвместно по оперативни програми и други национални, европейски и международни финансиращи институции, осигуряващи финансиране за реализацията на иновативни енергийни проекти.

Рамковото споразумение предвижда още: Разработване на подходящи проектни идеи в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации, за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор; Взаимно съдействие и развитие на експертния и научноизследователския опит и капацитет, както и технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни; Съдействие за бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научни изследвания в областта на енергетиката чрез развитието на научни изследвания и на нови технологии, с които да се задържат и привлекат млади и водещи учени в областта на енергетиката; Подсигуряване на студентски стажове и практики с посещения на място в обектите на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите, създаване и/или реализиране на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.

БЕХ за Тракийския университет: „Тракийски университет - Стара Загора има дълъг и богат опит в областта на европейските проекти като усилено работи по образователни и научни програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия и др. БЕХ ЕАД счита тези инициативи за необходимо условие за обогатяване на вече познатите инструменти и при търсенето на иновативни такива с цел модернизиране на топло, електро и ядрената енергетика. Усилията на двете страни ще бъдат насочени в посока изготвяне на проектни предложения до финансиращи институции и организации за постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. От своя страна ръководството на БЕХ ЕАД заявява готовност да предостави възможност за студентски стажове и практики с посещения на място в дъщерните дружества от холдинга, както и да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите.“

 

Етикети:

 

Други новини

Общинските съветници на Стара Загора...

    Общинските съветници на Стара Загора не одобриха продажбата на сградата на бившия АГ комплекс в града. Предложението за отказ...

Нова комисия на Комисията за защита...

  Правителството прие решение, с което освобождава Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите...

Български пощи възстановяват...

      „Български пощи“ възстановяват приемането на плащания за местни данъци и такси. Списък на пощенските станции, в...

Йоана Буковска и Людмила Дякова...

  Международният филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ и тази година ще спази традицията заедно с...

Ограничават временно движението в...

    С оглед осигуряване на безопасното провеждане на церемонията по официалното откриване на Международния филмов фестивал...

Проф. Андрея Андреев и проф. Николай...

Проф. Андрея Андреев и проф. Николай Цанков бяха удостоени с титлата Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет – Стара Загора В...

В сряда ще бъде повторната обработка...

    На 25 май (сряда) на територията на Стара Загора ще бъде извършена дезакаризация срещу кърлежи. Обработката ще се извърши по...

Концерт и изложба в Операта

На 26 май от 18 часа във фоайето на Операта заповядайте на Концерт на Вокалната студия на Маестра Стефка Минева. Именитата ни оперна прима...

Отличиха победителите в шестия...

    Шестото издание на националния литературен конкурс „Писма до себе си”, организиран от Община Стара Загора и Център за...

Тракийски университет – Стара Загора...

  Спортистите на Тракийски университет – Стара Загора се завърнаха с 10 медала от Национална универсиада София 2022, в която участват...

На 3 юни обявяват свободните места за...

      На 3 юни ще бъдат обявени свободните места за второто класиране за 27-те детски градини в община Стара Загора. Прием очакват...

Безплатно паркиране в Зелена зона на...

  Паркирането в рамките на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде безплатно на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на...