Стара Загора обновява тролейбусния си транспорт по европейски проект

публикувано на 23.04.2014 г. | Категория: Общество
Четири договора на обща стойност 6 733 000 лв. по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, подписаха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и управителят на общинската фирма „Тролейбусни превози“ инж. Димитър Авджиев с фирмите изпълнители, избрани след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2015 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”.

 

Максималната обща сума на проекта е 28 903 000 лева, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ - 24 643 458 лева.

 

Основната цел на проекта е увеличаване възможностите за избор за екологичен транспорт - тролейбусен и велосипеден, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване. По отношение на тролейбусния транспорт (въведен в Стара Загора през 1987г.) дейностите по проекта включват: доставка на нови тролейбуси, цялостна подмяна на ВКМ (въздушно-контактната система), както и въвеждане на информационна система, показваща на дисплей информация в реално време след колко минути пристига следващият автобус или тролейбус.

 

Предвижда се и промяна на външния вид и дизайна на спирките от градския транспорт. По отношение на велосипедния транспорт проектът включва изграждането на обособени велоалеи, с обща дължина 7.8 км, в рамките на градската улична мрежа, пресичащи града.

 

Най-големият договор като стойност е този, касаещ рехабилитацията на контактна мрежа и изграждане на нова въздушно-контактна мрежа (ВКМ) за тролейбусния транспорт, която е 19,1 км. Стойността на договора е 4 413 447,72 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение е 200 календарни дни, от които 30 за проектиране. Изпълнител е софийската фирма „Сатис“ ДЗЗД. За първи път ще бъде извършен основен ремонт на ВКМ в Стара Загора като от 1987г. до момента, това не е правено. Очакваният ефект от рехабилитацията на тролейбусната мрежа е създаване на надеждни транспортни услуги, съчетаващи бързина, безопасност и удобство при пътуване.

 

Консорциум „Хемус-Дизайн-Строй“, град София ще проектира и извърши СМР по градската пътна мрежа. През пролетта на 2015г., старозагорци ще могат бързо и безопасно да се придвижват с велосипед по специални велоалеи, които ще бъдат част от пътната инфраструктура на града. Стойността на договора е 2 134 583,27 лева с ДДС.

 

Останалите два договора, които се подписаха днес са свързани с ремонт и рехабилитация на тролейбусното депо в Стара Загора и доставка на оборудване, което ще създаде по-добри и безопасни условия на труд в общинското дружество. Изпълнителят на ремонта, старозагорската фирма „СТА Инженеринг“ЕООД, ще приключи в края на м. юни. Сумата по договора е 100 232,48 лева с ДДС. Софийската компания „Евромаркет Аутомотив“АД ще достави на тролейбусни превози оборудване за 84 607,20 лв. с ДДС.

 

По проекта има още 5 дейности, които са на етап „Провеждане на обществена поръчка“. Най-важни сред тях са: доставка на 14 тролейбуса и доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка. Прогнозната стойност по бюджет е 11 540 120.68 лв. Следващата дейност е изграждането на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж. Прогнозната стойност по бюджет е 4 923 449.98лв. Проектирането, ремонта и рехабилитацията на токоизправителните станции (ТИС) също очакват своя изпълнител. Предстои да се избере одит за проекта и строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ и ТИС на тролейбусната мрежа.

 

Цялостното завършване на дейностите по проекта се очаква да бъде 05.07.2015 год.

Допълнителна информация:

Обеми на трафика

Въпреки очевидно добрите геометрични характеристики на Стара Загора, движението по главни и второстепенни улици на града по време на час-пик се затруднява заради обемите на трафик, но най-вече заради нерегламентирано паркиране. Наред с това увеличение на пътния капацитет (разширяване) не е възможно, поради изключително гъстото блоково застрояване и присъстващата почти навсякъде извънгабаритна растителност, което определя съществуващите размери на улиците.

 

Освен това градът се е развивал традиционно и продължава да се развива линеарно в направление изток-запад, като най-натоварени са трасетата по бул. „Цар Симеон Велики" (западно от ул. „Димчо Стаев" и източно от бул. „Патриарх Евтимий") с приблизително 1250 автомобили в час-пик, ул. „Димчо Стаев" с приблизително 2000 автомобили в час-пик в двете посоки, бул. „П. Евтимий" (южно от бул. „Цар Симеон Велики") с приблизително 2300 автомобили в час пик в двете посоки, бул. „Славянски"(с приблизително 2650 автомобили в час пик в двете посоки), ул. „Хр. Ботев" и бул. „Н. Петков". Прави впечатление, че всички тези трасета са в южната част на града (ако приемем бул. „Цар Симеон Велики" за условен делител). Вероятната причина за това е, че движението по тези трасета е свързано до голяма степен и с транзитното движение от главните начални и крайни точки София, Бургас и Хасково, както и с промишлено-складовите терени в южната и източната част на града.

 

Мостът по бул. „Патриарх Евтимий" над ж.п. линията е единствената връзка за влизане в Стара Загора от магистрала «Тракия» .

Велосипеден транспорт

Изграждането на велоалеи ще облекчи задръстванията по пътищата и ще доведе до по-малко емисии, тъй като ще има хора, които ще се прехвърлят от частните автомобили към използване на велосипеди. Предишни изследвания в градове с добре развити мрежи от велоалеи показват дял от минимум 2% от всички пътувания (2% от всички пътувания в Лондон, 5% в Берлин, 12% в Мюнхен). Въпреки това, в случая на Стара Загора, където идеята за използване на велосипеден транспорт е все още нова и незряла, се приема консервативното допускане за 2% интразонални пътувания на база матриците начална/крайна точка. Поради това се изчислява, че ще се извършват 55 800 пътувания с велосипед годишно и като се приеме, че средно изминатото разстояние за пътуване е 2 км, ще бъдат спестени 111600 превозно средство/км за година. Делът на велосипедния транспорт се предполага да се увеличи през периода на оценка съгласно прогнозирания растеж на (интразонални) пътувания (1.5% годишно).

 

Пътна безопасност

Изпълнението на проекта ще повиши нивото на безопасност по пътищата, поради:

- Намалените превозно средство/км (в сравнение с варианта "да не се предприема нищо");

- Предлаганите дейности за маркировка и рехабилитация;

- Изграждане на велоалеи с обособено място за движението на велосипедите.

 

Социално-икономически цели:

Създаване на по-бърз и по-ефективен обществен транспорт с по-малък разход на енергия (чрез рехабилитация на тролейбусната мрежа, обновяване на автопарковете на ГТ, предоставяне на достоверна и полезна информация за планиране на пътуването);

•Увеличаване на привлекателността и степента на използване на ГT (чрез намаляване на времето на пътуване с ГT (поради рехабилитация на тролейбусната мрежа и обновяване на автопарковете на ГТ), чрез намаляване на времето за пътуване на пътниците (предоставяне на надеждна и полезна информация за планиране на пътуване) и рехабилитация на спирките.

•Намаляване на задръстванията на трафика и повишаване на възможностите за ГТ;

•Подобряване на достъпността за хора с увреждания (рампи по тротоарите и осигуряване на превозни средства, оборудвани с рампи).

Основните социално-икономически цели по отношение на пътната мрежа на Стара Загора са:

•Подобряване на мобилността на населението чрез насърчаване на устойчиви/щадящи околната среда видове транспорт (изграждане на мрежа от велоалеи);

•Подобряване на безопасността и достъпа за пешеходци и потребителите на обществения транспорта чрез изграждане или рампи, както и чрез закупуване на нови, по-безопасни превозни средства на обществения транспорт.

 

Други новини

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...

Наказание пробация за мъж, проявил...

  Наказание „пробация“ с най-тежките пробационни мерки, които се предвиждат по закон, а именно „задължителна регистрация по...

Близо 60 предложения разгледа...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно...

Обсъдиха настъпването на...

В Областна администрация днес се проведе работно заседание във връзка с настъпването на пожароопасния сезон. В него участваха...

Водни лилии създават романтика в...

  20 водни лилии, известни като богините на водата, ще радват старозагорци от днес. Красивите цветя са засадени в японското езеро на...

Отчитането на водомерите, за...

Уважаеми клиенти,   Във връзка с предотвратяване и предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите...

Отбелязваме 80 години от освещаването...

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празнична вечерня. В 18:30 часа е началото на концерт...