Стара Загора обновява тролейбусния си транспорт по европейски проект

публикувано на 23.04.2014 г. | Категория: Общество
Четири договора на обща стойност 6 733 000 лв. по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, подписаха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и управителят на общинската фирма „Тролейбусни превози“ инж. Димитър Авджиев с фирмите изпълнители, избрани след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2015 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”.

 

Максималната обща сума на проекта е 28 903 000 лева, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ - 24 643 458 лева.

 

Основната цел на проекта е увеличаване възможностите за избор за екологичен транспорт - тролейбусен и велосипеден, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване. По отношение на тролейбусния транспорт (въведен в Стара Загора през 1987г.) дейностите по проекта включват: доставка на нови тролейбуси, цялостна подмяна на ВКМ (въздушно-контактната система), както и въвеждане на информационна система, показваща на дисплей информация в реално време след колко минути пристига следващият автобус или тролейбус.

 

Предвижда се и промяна на външния вид и дизайна на спирките от градския транспорт. По отношение на велосипедния транспорт проектът включва изграждането на обособени велоалеи, с обща дължина 7.8 км, в рамките на градската улична мрежа, пресичащи града.

 

Най-големият договор като стойност е този, касаещ рехабилитацията на контактна мрежа и изграждане на нова въздушно-контактна мрежа (ВКМ) за тролейбусния транспорт, която е 19,1 км. Стойността на договора е 4 413 447,72 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение е 200 календарни дни, от които 30 за проектиране. Изпълнител е софийската фирма „Сатис“ ДЗЗД. За първи път ще бъде извършен основен ремонт на ВКМ в Стара Загора като от 1987г. до момента, това не е правено. Очакваният ефект от рехабилитацията на тролейбусната мрежа е създаване на надеждни транспортни услуги, съчетаващи бързина, безопасност и удобство при пътуване.

 

Консорциум „Хемус-Дизайн-Строй“, град София ще проектира и извърши СМР по градската пътна мрежа. През пролетта на 2015г., старозагорци ще могат бързо и безопасно да се придвижват с велосипед по специални велоалеи, които ще бъдат част от пътната инфраструктура на града. Стойността на договора е 2 134 583,27 лева с ДДС.

 

Останалите два договора, които се подписаха днес са свързани с ремонт и рехабилитация на тролейбусното депо в Стара Загора и доставка на оборудване, което ще създаде по-добри и безопасни условия на труд в общинското дружество. Изпълнителят на ремонта, старозагорската фирма „СТА Инженеринг“ЕООД, ще приключи в края на м. юни. Сумата по договора е 100 232,48 лева с ДДС. Софийската компания „Евромаркет Аутомотив“АД ще достави на тролейбусни превози оборудване за 84 607,20 лв. с ДДС.

 

По проекта има още 5 дейности, които са на етап „Провеждане на обществена поръчка“. Най-важни сред тях са: доставка на 14 тролейбуса и доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка. Прогнозната стойност по бюджет е 11 540 120.68 лв. Следващата дейност е изграждането на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж. Прогнозната стойност по бюджет е 4 923 449.98лв. Проектирането, ремонта и рехабилитацията на токоизправителните станции (ТИС) също очакват своя изпълнител. Предстои да се избере одит за проекта и строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ и ТИС на тролейбусната мрежа.

 

Цялостното завършване на дейностите по проекта се очаква да бъде 05.07.2015 год.

Допълнителна информация:

Обеми на трафика

Въпреки очевидно добрите геометрични характеристики на Стара Загора, движението по главни и второстепенни улици на града по време на час-пик се затруднява заради обемите на трафик, но най-вече заради нерегламентирано паркиране. Наред с това увеличение на пътния капацитет (разширяване) не е възможно, поради изключително гъстото блоково застрояване и присъстващата почти навсякъде извънгабаритна растителност, което определя съществуващите размери на улиците.

 

Освен това градът се е развивал традиционно и продължава да се развива линеарно в направление изток-запад, като най-натоварени са трасетата по бул. „Цар Симеон Велики" (западно от ул. „Димчо Стаев" и източно от бул. „Патриарх Евтимий") с приблизително 1250 автомобили в час-пик, ул. „Димчо Стаев" с приблизително 2000 автомобили в час-пик в двете посоки, бул. „П. Евтимий" (южно от бул. „Цар Симеон Велики") с приблизително 2300 автомобили в час пик в двете посоки, бул. „Славянски"(с приблизително 2650 автомобили в час пик в двете посоки), ул. „Хр. Ботев" и бул. „Н. Петков". Прави впечатление, че всички тези трасета са в южната част на града (ако приемем бул. „Цар Симеон Велики" за условен делител). Вероятната причина за това е, че движението по тези трасета е свързано до голяма степен и с транзитното движение от главните начални и крайни точки София, Бургас и Хасково, както и с промишлено-складовите терени в южната и източната част на града.

 

Мостът по бул. „Патриарх Евтимий" над ж.п. линията е единствената връзка за влизане в Стара Загора от магистрала «Тракия» .

Велосипеден транспорт

Изграждането на велоалеи ще облекчи задръстванията по пътищата и ще доведе до по-малко емисии, тъй като ще има хора, които ще се прехвърлят от частните автомобили към използване на велосипеди. Предишни изследвания в градове с добре развити мрежи от велоалеи показват дял от минимум 2% от всички пътувания (2% от всички пътувания в Лондон, 5% в Берлин, 12% в Мюнхен). Въпреки това, в случая на Стара Загора, където идеята за използване на велосипеден транспорт е все още нова и незряла, се приема консервативното допускане за 2% интразонални пътувания на база матриците начална/крайна точка. Поради това се изчислява, че ще се извършват 55 800 пътувания с велосипед годишно и като се приеме, че средно изминатото разстояние за пътуване е 2 км, ще бъдат спестени 111600 превозно средство/км за година. Делът на велосипедния транспорт се предполага да се увеличи през периода на оценка съгласно прогнозирания растеж на (интразонални) пътувания (1.5% годишно).

 

Пътна безопасност

Изпълнението на проекта ще повиши нивото на безопасност по пътищата, поради:

- Намалените превозно средство/км (в сравнение с варианта "да не се предприема нищо");

- Предлаганите дейности за маркировка и рехабилитация;

- Изграждане на велоалеи с обособено място за движението на велосипедите.

 

Социално-икономически цели:

Създаване на по-бърз и по-ефективен обществен транспорт с по-малък разход на енергия (чрез рехабилитация на тролейбусната мрежа, обновяване на автопарковете на ГТ, предоставяне на достоверна и полезна информация за планиране на пътуването);

•Увеличаване на привлекателността и степента на използване на ГT (чрез намаляване на времето на пътуване с ГT (поради рехабилитация на тролейбусната мрежа и обновяване на автопарковете на ГТ), чрез намаляване на времето за пътуване на пътниците (предоставяне на надеждна и полезна информация за планиране на пътуване) и рехабилитация на спирките.

•Намаляване на задръстванията на трафика и повишаване на възможностите за ГТ;

•Подобряване на достъпността за хора с увреждания (рампи по тротоарите и осигуряване на превозни средства, оборудвани с рампи).

Основните социално-икономически цели по отношение на пътната мрежа на Стара Загора са:

•Подобряване на мобилността на населението чрез насърчаване на устойчиви/щадящи околната среда видове транспорт (изграждане на мрежа от велоалеи);

•Подобряване на безопасността и достъпа за пешеходци и потребителите на обществения транспорта чрез изграждане или рампи, както и чрез закупуване на нови, по-безопасни превозни средства на обществения транспорт.

 

Други новини

И МЕТРО Стара Загора отбеляза днес 20...

И МЕТРО Стара Загора отбеляза днес 20 години от началото на своята инвестиция в България. Точно преди 20 години, на 18 март 1999 г. МЕТРО...

Представят програма за финансиране...

Информационна среща по програма за финансиране на артистични и творчески събития организира Министерството на културата в Стара...

В Стара Загора честват 111 години от...

Нa 22 ceптeмври 1908 г. във Вeликo Търнoвo княз Фeрдинaнд c мaнифecт oбявявa нeзaвиcимocттa нa Бългaрия. C тoзи aкт ce oтхвърлят пocлeднитe вacaлни връзки c...

Общественият транспорт ще се движи по...

Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на бул. „Крайречен“, до 20...

Кметът поздрави пенсионерите от клуб...

„Грижата за възрастните хора не бива да спира, защото както вие навремето сте обръщали внимание на вашите по-големи близки, то така...

Потвърден е рейтингът BBB-, Стабилна...

Кредитният анализатор „S&P Global Ratings“ потвърди кредитния рейтинг на град Стара Загора на „BBB-, Стабилна перспектива“, това се...

Старозагорецът Даниел Ладжев –...

С радост посрещаме на този така светъл празник – Вяра, Надежда, Любов и София, в Община Стара Загора един изявен спортист и ученик на...

Представяне на историческия роман...

Представяне на историческия роман „Предизвестие за Ловеч” и среща с автора Васил Ю. Даскалов. „Предизвестие за Ловеч“ е...

Живко Тодоров: Ще се боря за...

Споразумение за сътрудничество между кмета и кандидат за кмет на Община Стара Загора Живко Тодоров и Регионален съвет на КНСБ Стара...

Затварят бул. Крайречен за...

От 16 септември (понеделник) до 20 септември (петък) включително, в часовия диапазон от 7.30 до 18.30 часа - включително, ще бъде затворен за...

Кметът Живко Тодоров: Всичко, което...

„За мен е голяма чест да съм днес сред Вас, да присъствам на първия учебен ден именно в училище „Иван Вазов” – не само защото...

Пожаро-тактическо занятие в рудник...

В рамките на седмицата, посветена на професионалния празник на служителите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на...