Статии съдържащи таг "сепарираща инсталация"

Новините от 21.06.2017 г.


Нова пробовземаща система изпълнява изискванията на стандарта БДС- ISO 13909-2 при подаване на въглища

публикувано на 21.06.2017 в 12:07 ч.

Влезе в експлоатация нова пробовземаща система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ „Марица-Изток-2“. През...

Новините от 07.05.2015 г.


 

Кметът представи новата модерна сепарираща инсталация за битови отпадъци

публикувано на 07.05.2015 в 15:20 ч.

Стара Загора вече е една от малкото общини в България, които оползотворяват голяма част от отпадъците и така намалява количеството, което се депонира. Годишно ще се сепарират около 52 000 тона...

Новините от 23.04.2015 г.


Стара Загора вече рециклира и оползотворява отпадъците от бита

публикувано на 23.04.2015 в 12:30 ч.

Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно, което ще позволи отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и подобни...

Новините от 06.02.2014 г.


 

Отвориха офертите за сепарираща инсталация в Стара Загора

публикувано на 06.02.2014 в 12:43 ч.

Отвориха ценовите оферти от обществената поръчка за изграждане на сепарираща инсталация в Стара Загора. Две фирми участват, като инвестициите ще са изцяло за сметка на фирмата победител,...

Новините от 11.12.2012 г.


 

МОСВ следи стриктно случая Габровница, заяви министър Караджова

публикувано на 11.12.2012 в 16:19 ч.

Министерството на околната среда и водите заедно с РИОСВ Стара Загора следи стриктно производството на "Габровница", заяви в Стара Загора министър Нона Караджова. В предприятието предстои...

Новините от 12.12.2011 г.


Правят втора сероочистка на ТЕЦ "Брикел"

публикувано на 12.12.2011 в 13:50 ч.

Втора сероочистваща инсталация ще бъде изградена в топлоцентралата на Брикел” ЕАД-Гълъбово. Тя ще обслужва неработещите в момента котли № 5-6, съобщи зам. изпълнителният директор на...

Новините от 10.03.2011 г.


Г. Златев: Не съм обезпокоен при продажба на "Брикел"

публикувано на 10.03.2011 в 14:10 ч.

Не съм обезпокоен, ако продажбата на "Брикел" стане факт, но докато не видя в търговския регистър не бих искал да коментирам - заяви зам. изпълнителният директор на дружеството инж. Георги...