С близо 105 млн. лв. бюджет ще разполага Община Стара Загора

публикувано на 11.01.2018 г. | Категория: ОбществоДанъци и такси няма да се вдигат

 

Прогнозната рамка на бюджета на Община Стара Загора за 2018 г. е 104 679 000 лв. Това стана ясно на проведеното снощи обществено обсъждане. На него присъстваха кметът Живко Тодоров, заместниците му Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, както и главният финансист Цанка Ганева.

“Философията на предлагания бюджет е следната: На първо място – данъците и таксите в Стара Загора няма да се вдигат и през 2018 г., както не са вдигани от 2012 г. насам. Това е важно да се каже, тъй като Общината – това сме всички ние, затова колкото съберем, толкова успяваме и да разпределим”, каза кметът Живко Тодоров.

Той уточни, че в Стара Загора местните данъци и такси са едни от най-ниските в страната. Данък сгради например при нас е 1,45 промила, докато средно за по-големите общини е 1,75. Такса смет за бизнеса е 3,5 на хиляда, за гражданите – 1,5, което е едно от най-ниските нива за големите градове в страната. През последните години в повечето общини се наблюдава увеличение на данъка за моторни превозни средства, докато в Стара Загора той не е пипан. Данъците няма да се променят, независимо че е повишена минималната работна заплата в страната, има повишена инфлация и цени на услуги. „ Това означава, че или трябва ние да сме по-ефективни, за да можем със същите пари да поддържаме същия стандарт, или да използваме възможностите на европейските проекти в по-голяма степен, за да реализираме повече обекти”, обясни Живко Тодоров. По думите му събираемостта на приходите от данъци и такси е оптимална и една от най-високите в страната. Използват се максимално ефективно и европейските фондове, за да се добавят външни средства към бюджета.

“Перфектният бюджет е този, който отговаря на всички необходимости на гражданите в общината. Ясно е, че такъв нито при нас, нито в България няма. Възможностите ни са много по-малки от необходимостите. Затова ние сме се опитали да направим балансиран бюджет, който включва най-важните според гражданите въпроси”, каза още Живко Тодоров. Според него най-належащи са ремонтът на залата в Синдикалния дом, решаване на проблема с вътрешното оформление на Музей “Литературна Стара Загора”, ремонт на закритата лекоатлетическа писта до стадион “Берое”, за да може да се използва за тренировки и през зимата, а и да даде възможност тук да се правят лагери на национални състезатели. Продължава и политиката за обновяване на образователната инфраструктура с ремонти на училища и детски градини. В бюджета има заложени средства за подобряване на инфраструктурата, междублокови пространства, улици и тротоари. Ще се ремонтират читалища и кметства по селата.

Живко Тодоров обясни и предназначението на средствата от дълга от 10 млн. лв., който Общината предлага да поеме. Те са за мостово финансиране – пари, които са на разположение за разплащане на проектите, по които се работи. Тези средства се възстановяват на Общината веднага, след като проектът бъде изпълнен качествено и отчетен според правилата на европейските фондове.

“Подготвяйки предложението за Бюджет 2018, ние сме се стремили да спазваме определени приоритети, каза главният финансист Цанка Ганева. Те са свързани с финансова стабилност на Общината, повишаване на ефективността на публичните услуги, привличане на финансови средства по европейски проекти в програмния период 2014-2020 г., благоустрояване и създаване на здравословна градска среда, модернизация на транспортната инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи, ефективно използване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на община Стара Загора, поддържане на чистотата на околната среда и на въздуха, поддържане и опазване на природното и културно-историческото наследство и подобряване на качеството на социално значимите дейности.

Прогнозната цифра за общата рамка на бюджета е 104 679 000 лв. Преходният остатък от м.г. ще е около 4 млн. лв. Приходите от държавни дейности са в размер на 59 920 000 лв., а от местни 44 759 000 лв. „Прави впечатление, че 70% от парите по държавните дейности са за образование, следват социалните дейности и др.”, уточни Цанка Ганева. В структурата на разходите парите за образование заемат 44% от общия обем на бюджета. Над 7.4 млн. лв. са заделени за социално осигуряване и грижи, малко над 6 млн. лв. са парите за здравеопазване, а 17.2 млн. лв. са предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда.

Общо 4.56 млн. лв. са средствата заложени в инвестиционната програма на Община Стара Загора. Голяма част от инвестициите, които ще бъдат реализирани тази година по Оперативна програма “Региони в растеж”, са в размер на 56 млн. лв. Повечето от проектите, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ, вече са стартирали.

Акцентите в инвестиционната програма са свързани с преходни обекти от 2017 година: изработване на общи устройствени и подробни устройствени планове на парк „Бедечка“ ; на централна градска част, застрояване на част от кв. “Железник“, на част от землището на Стара Загора- западно от кв. „ Три чучура- юг”, довършване и основен ремонт на физкултурен салон на СУ „ Максим Горки“, основен ремонт на ДГ № 24 „ Радост“, проекти за физкултурен салон ОУ „ П. Р. Славейков“ и НУ „ Димитър Благоев“. Новите обекти са ремонта на залата в Синдикален дом, основен ремонт на административни сгради – кметства и читалища по селата, основен ремонт и ново строителство на улично осветление, основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта; детски площадки, нов гробищен парк, преустройство на сграда дарение от Мария Жекова в културен център за даровити деца, обзавеждане на Музей „ Литературна Стара Загора“, проект за ремонт на Къща- музей „ Н. Лилиев“.

С европейско финансиране по оперативна програма „Региони в растеж 2104-2020 ще се работи по няколко проекта. Ще бъдат ремонтирани: СУ „Железник“, ЕГ „Ромен Ролан“, СУ „Иван Вазов“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, ДГ „Звездица“, ДГ „Звънче“. Проект „Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора“ – фаза ІІ включва обновяване на площадното пространство пред Общината и на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“, както и обновяване на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмо). Проект „Най- доброто за децата“ е на обща стойност 1 603 512 лева, а проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” – фаза II на стойност 14 727 612 лв.

Валя Бонева, общински съветник от БСП обяви, че техните предложения са внесени в администрацията и попита остава ли ангажиментът на държавата към бъдещата индустриална зона “Загоре” в Стара Загора. „ Предстои среща в Министерството на икономиката за предприемането на конкретни стъпки за влизане на държавата в общото дружество за индустриалната зона, което учредихме”, отговори Живко Тодоров. Инж. Кольо Димов, от същата група съветници попита ще бъде ли реализирано през т. г. заданието за Общ устройствен план на цялата община. От отговора на кмета стана ясно, че Община Стара Загора е бенефициент към Министерството на регионалното развитие за изработването на Общия й устройствен план. Там са заложени средства, които ще се използват и се очаква през тази година това да се случи.

Директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов благодари за комфортните условия за работа и напомни, че има внесено предложение за нови трибуни на Античния форум. Общинският съветник Диян Димитров, председател на ПК по бюджет и финанси, обобщи, че представеният проектобюджет поставя изключително силен акцент върху културата. “Ако досега е имало от известни кръгове упреци за силния акцент върху спорта, с чисто сърце можем да кажем, че това е бюджетът на културата. Нека по-нататък в комисиите да чуем всички предложения, за да видим кои от тях са конструктивни. Когато има неща, които са разумни и приемливи, мисля, че можем да им намерим място”, коментира общинският съветник.

Цанка Ганева уточни, че предложения се приемат до 15 януари, а общинските съветници ще гласуват бюджета на сесия в края на месеца.

 

 

Други новини

Ученици се включиха в инициативата...

Ученици се включиха в инициативата „Заедно да почистим Стара Загора“ През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора...

Върховен административен съд:...

Със свое решение от 16.04.2021 г.,ВАС оТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка, вх. № КЗК-802/12.11.2020 г.и...

Удължава се срокът ремонта по участък...

Удължава се срокът ремонта по участък от бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора     Удължава се срокът за изпълнение на...

От днес започва раздаването на...

Над 390 000 пенсионери в страната с пенсии от 300, 01 лв. до 369 лв. ще получат еднократно по 120 лв. за хранителни продукти.   За финансовата...

Специализиран курс на Педагогическия...

    Ежегодният, за Педагогическия факултет на Тракийски университет, курс тази година събра близо 100 асистенти и докторанти на...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на ремонтни работи на асфалтова настилка днес и утре (16 и 17 април) се...

Старозагорски ученици участваха във...

  По повод 148 години от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавната агенция за...

Старозагорски ученици станаха...

      Двама старозагорски ученици станаха шампиони по шахмат на проведените през миналата седмица в Казанлък- Държавни...

Джазът се завръща в Стара Загора

       След едногодишно прекъсване с удоволствие съобщаваме, че традиционният Джаз форум Стара Загора ще се проведе тази...

ОДМВР – Стара Загора търси...

  Във връзка с разследвано тежко криминално престъпление, извършено в Стара Загора през август 2019 г., ОДМВР – Стара Загора търси...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строителни работи и недопускане на инциденти по проект...

Временна организация на движението...

  Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2020“, за...