РЗИ Стара Загора успешно приключи проект по ОПАК

публикувано на 20.08.2014 г. | Категория: Общество


На 20 август 2014 г., /сряда/ в зала №105, в сградата на Регионална Здравна Инспекция – Стара Загора, се проведе заключителна пресконференция по проект «Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения» по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), Договор № ЦА 12-22-72/ 02.09.2013г.

На пресконференцията бяха представени основните резултати от проведените обучения и семинари по специфичните цели на проекта, осъществени в 11- те основни дейности.

Стойността на проекта, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК е 80 259 лв., като усвоените средства са над 90%, които предстои да бъдат верифицирани.

Основната цел на проекта бе укрепването капацитета и повишаването знанията и уменията на служителите в Регионална здравна инспекция Стара Загора за идентифициране и решаване на ключови проблеми в сферата на здравеопазването, реализиране на ефективни политики и постигане ефективност на администрацията.

По основните дейности на проекта участваха 119 служители от РЗИ Стара Загора, като в целевата група бяха включени специалисти заемащи ръководни длъжности, изпълняащи експертни и контролни функции както и специалисти с аналитични функции.

Беше предоставено обучение на общо 508 служители от РЗИ Стара Загора, в това число: проведено групово и/или индивидуално обучение на ръководни служители от РЗИ Стара Загора за усъвършенстване на ръководните им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие от обучителни институции – 121 обучени; проведено специализирано обучение на групи служители от РЗИ Стара Загора по въпросите на публичната администрация и добри практики в административната дейност в обучителни институции – 41 обучени; проведено специализирано обучение на групи служители за придобиване на нови знания и умения в областите на изпълнение на основните функции на РЗИ – 346 обучени.

Изпълнител на проведеното специализирано обучение на групи ръководни служители от РЗИ Стара Загора за усъвършенстване на ръководните им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие от обучителни институции е НБУ.

Специализирано обучение на групи служители в обучителни институции по въпросите на публичната администрация и добри практики в административната дейност е проведено в ИПА гр. София.

Специализирано обучение на групи служители за придобиване на нови знания и умения в областите на изпълнение на основните функции на РЗИ е насочено към специализирана администрация и е осъществено от БФГ и водещи специалисти по всяка тема, като обучители.

Проведени са три кръга семинари – на ръководния екип на Инспекцията, на всички служители – „ Дни на диалог” и на представители от всички лечебни заведения за болнична помощ от областта, от ЛЗ за извън болнична помощ, ЦСМП, РЦТХ, РЗОК, БЧК, експерти на МЗ, колеги от РЗИ Бургас и Хасково, структурите на ОУ на ПБЗН, ОД на МВР, военни формирования от областта, експерти от МО, представители на местната власт, на ОДБХ, РИОСВ, МФ на ТрУ и други заинтересовани институции, имащи отношение за ограничаване и ликвидиране на последиците при възникване на критични ситуации.

 

Като резултат от проведените обучения и семинари в рамките на проекта бе изготвен и разпространен “Информационен наръчник за задължителните реакции и алгоритми за действия на здравната мрежа при възникване на бедствия, аварии и катастрофи “

На пресконференцията резултатите от изпълнение на проекта представиха инж. Светла Карастоянова – ръководител на проекта, г-жа Йорданка Петрова Стоянова – координатор на проекта,г-жа Вилиана Иванова Бенчева - счетоводител на проекта, експертите по проекта г-н Илиян Петков и инж. Нели Иванова Ковачева.

На заключителната пресконференция присъстваха представители на медиите, на местната власт, на сродни институции, както и служители от здравната инспекция.

 

 

 

 

Други новини

Общинските съветници от ГЕРБ...

  „Искаме работата на местния парламент да бъде максимално открита и публична за гражданите, затова внасяме предложение за...

Изложба на старозагорски творци...

  В старозагорската зала „Байер“ от днес всички жители и гости на Стара Загора ще могат да се насладят на обща изложба на...

Драматичен театър Гео Милев...

  Драматичен театър "Гео Милев" възстановява спектаклите си пред публика. Представленията ще се играят на откритата сцена Лапидариум...

Изменят приетите Правила и мерки за...

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16 от 19.05.2020 г., с което се изменят приетите Правила и...

Поетапно възстановяват дейността на...

  Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, считано от 26 май (вторник) се възстановява дейността на четири общински...

Определят местата за продажба на...

    Във връзка с промяна и отпадане на част от установените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, се...

Определиха победителите в конкурса...

    По повод 22 април Световен ден на Земята, Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора,...

Остават дистанционната работа и...

  Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в „Мини Марица Изток“ ЕАД, където е приложимо и...

Три нови булдозера за рудниците на...

  На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв....

1251 абитуриенти изпраща Стара Загора...

Общо 1251 абитуриенти ще изпратят старозагорски училища през 2020 година. Традиционно най-много са зрелостниците от ГПЧЕ „Ромен...

Онлайн предизвикателство

  По повод 1 юни - Международен ден на детето и 90-годишнината от първото организирано честване на детския празник в Стара Загора,...

Ретроспективна изложба Петър Русков...

    В западната зала на Художествена галерия Стара Загора е представена юбилейна ретроспективна изложба „Петър Русков...