По 62 точки ще приемат решения общинските съветници в Стара Загора

публикувано на 28.04.2020 г. | Категория: Общество


В дневния ред на общинската сесия, която ще се проведе на 30 април т. г. , са постъпили за разглеждане 62 предложения и две питания“, съобщи председателят Мария Динева на пресконференция днес.

Питанията са от Галина Господинова от групата на „БСП за България“ и Искра Михайлова от „Възраждане“ и са свързани с информация за вендинг автоматите на територията на общината.

„Ще обсъждаме на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Променя се таксата за репатриране на автомобил от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на място“, обясни Динева.

Общинските съветници ще разгледат и измененията на два правилника -за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На заседанието старейшините ще гласуват разрешение за участие в два проекта. Единият е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, а другият участие в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ , съвместно с Тракийски университет.

Три от точките в дневния ред са свързани с дарения, заради въведеното извънредно положения против разпространението на корона вирус. На УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ще бъде дарен Анестезиологичен апарат, с функции на интензивен респиратор на стойност 60 000 лева. Ще се приема решение и за пакета от социални мерки, свързани с освобождаване от такси за ясли и детски градини, детска кухня, социален патронаж и диетичен стол. Предлага се и изплащането на компенсации на дружествата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „Зара бус“ ООД, заради понесени загуби по време на извънредното положение.

Ще се приемат още Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2020 г., както и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година .

Има и още точки за прекратяване на съсобственост, разрешения за изработване на ПУП и др.

Според Мария Динева има три предложения за Определяне на конкретния размер на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. във връзка с приетия от Общински съвет Стара Загора Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете нa територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г. Те ще бъдат дискутирани в една точка по време на сесията.

Съветниците ще обсъждат и предложението за сформиране на четири временни комисии, които да извършат проверка на всички общински търговски дружества.

„Планираме от следващата седмица да възстановим приема на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора при удължен срок“, допълни Мария Динева.

„Още в началото на мандата си поставихме за цел да посетим всички общински здравни заведения, за да се запознаем с условията и проблемите там. Проверката в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора още не е завършила, но едно от отделенията в болницата е в готовност да приема за лечение хора с корона вирус. В момента се работи по включване захранването на кислородната система“, информира д-р Емил Славов, председател на Постоянната комисия по здравеопазване.

 

Етикети:

 

Други новини

Кандидат-студентите могат да подават...

    Тракийски университет – Стара Загора е готов да посреща кандидат-студенти за прием в сградата на Ректората, през западния...

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...