Община Стара Загора напуска РАО ''Тракия''

публикувано на 16.02.2012 г. | Категория: Общество


С 45 гласа „За”, 1 „Против” и 1 „Въздържал се” бе приета на първо четене Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Мотивите за актуализация на цените на таксите и услугите са свързани с по-големите разходи и липсата на актуализация през миналите години, при положение, че разходите за гориво, ток и др. са увеличавани многократно, каза по време на редовната общинска сесия кметът Живко Тодоров.

 

Поскъпването е поносимо и се налага, за да не бъде висок дефицитът в общината. С тази наредба на територията на общината се събират местните такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, площади, улични платна; за ползване на детски ясли и градини, детски кухни, специализирани институции за социални услуги и др.

 

Някои възражения срещу Наредбата изказаха съветниците от БСП. Те обещаха, че ако не настъпят промени в нея, на второ четене ще гласуват против нея.

 

Приети бяха предложенията за поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” към МОСВ, както и за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

 

Съветниците на Стара Загора се съгласиха с „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа”, финансиран по Проект за социално включване към МТСП.

 

Предвижда се бившата ЦДГ № 5, в която сега е I-во кметство, да бъде изцяло ремонтирана и обновена. В двора на детското заведение ще бъде изградена нова сградас функции на Общностен център за ранно детско развитие, с цел превенция.

 

С 33 гласа „За” общински съвет гласува да бъде прекратено членството на община Стара Загора в Регионалната асоциация на общините „Тракия”. Основният мотив по думите на вносителя кмета Живко Тодоров: „не виждаме директни ползи от участието си в организацията и в същото време членуваме в Националното сдружение на общините в Република България“.

 

 

Други новини

Ученици се включиха в инициативата...

Ученици се включиха в инициативата „Заедно да почистим Стара Загора“ През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора...

Върховен административен съд:...

Със свое решение от 16.04.2021 г.,ВАС оТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка, вх. № КЗК-802/12.11.2020 г.и...

Удължава се срокът ремонта по участък...

Удължава се срокът ремонта по участък от бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора     Удължава се срокът за изпълнение на...

От днес започва раздаването на...

Над 390 000 пенсионери в страната с пенсии от 300, 01 лв. до 369 лв. ще получат еднократно по 120 лв. за хранителни продукти.   За финансовата...

Специализиран курс на Педагогическия...

    Ежегодният, за Педагогическия факултет на Тракийски университет, курс тази година събра близо 100 асистенти и докторанти на...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на ремонтни работи на асфалтова настилка днес и утре (16 и 17 април) се...

Старозагорски ученици участваха във...

  По повод 148 години от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавната агенция за...

Старозагорски ученици станаха...

      Двама старозагорски ученици станаха шампиони по шахмат на проведените през миналата седмица в Казанлък- Държавни...

Джазът се завръща в Стара Загора

       След едногодишно прекъсване с удоволствие съобщаваме, че традиционният Джаз форум Стара Загора ще се проведе тази...

ОДМВР – Стара Загора търси...

  Във връзка с разследвано тежко криминално престъпление, извършено в Стара Загора през август 2019 г., ОДМВР – Стара Загора търси...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строителни работи и недопускане на инциденти по проект...

Временна организация на движението...

  Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2020“, за...