Обявиха първото класиране за детските градини в Стара Загора чрез електронната система за прием

публикувано на 12.06.2013 г. | Категория: ОбществоСистемата за електронно записване в детските градини в Стара Загора е класирала 901 деца, родени през 2010 г. за 1150-те свободни места в тях, съобщи заместник-кметът Иванка Сотирова обявените първи резултати на 11 юни т.г. От тях 84% са класирани по първо желание; 9% - по второ желание, 4% - по трето желание и 3% са класирани по 4, 5 и 6 желание. Срокът за записване тече от днес до 02.07.2013г. /15 работни дни /.

Родените деца през 2010 година по данни на ГРАО са 1533. За обявените 1150 свободни места в детските заведения, в избора са участвали 1039 деца. По първоначални данни свободните места в детските градини към датата на класиране са приблизително 100 .

Некласирани са 105 деца, отчете Иванка Сотирова. Причините са различни- запълнени места в избраните градини, при посочено само едно желание, в която са класирани деца с по-голям бр.т.) или деца с 0 точки, до които класирането не е стигнало, защото по правилата на приема първо се класират децата с точки и след това тези, без точки.

На 03.07. 2013 ще се обявят свободните места за всички възрастови групи и ще се направи второ класиране, като междувременно родителите могат да редактират данните в подадените заявления и да променят началния месец за участие в класиране.

От днес 12.06.2013 г. електронната система отново е отворена за редактиране на подадените вече заявления на некласираните деца и за подаване на нови заявления.

Задължитено условие за прием на децата в детските градини е единият родител (подаващият заявлението) да е с настоящ адрес в община Стара Загора - при подаване на заявлението онлайн, електронната система извършва служебна проверка на това условие, а при подаване на заявлението на място се представя документ за това.

Декларативното предимство при прием на децата в детските градини не носи точки, но има отношение при реда на класирането. Единият родител (подаващият заявлението), при попълване на заявлението за прием, трябва да декларира къде работи, а при записване на детето в детското заведение се представя служебна бележка за трудово-правни отношения.

 

При кандидатстване за прием в детско заведение, след коректно попълване на заявление за прием-онлайн или на място във всяко детско заведение, родителят получава входящ номер, като за едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер.

Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.

След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 15 дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за класиране.

Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием - за детска градина - 3 години.

Близнаците участват в класиране с един входящ номер, като в заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете.

Детските заведения, за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание. Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения.

Критериите за прием, които носят точки и дават предимство при класиране имат предимно социален аспект, обясни зам.-кметът Иванка Сотирова при обявявянето на резултатите от първото класиране на децата в детските градини на територията на община Стара Загора, чрез електронната система за прием на заявления.

Предимство се дава на деца, които са - сираци, полусираци, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71% до 100%, с неизвестен родител, от многодетни семейства с три и повече деца до 16 години, близнаци, чиито брат или сестра посещават същата детска градина, със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца и деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение.

Предимство е и ако родителят, подаващ заявлението, е заплатил дължимите данъци за предходната година.

Възможности за разкриване на нови групи има в детските градини с номера 1, 34, 31, в с.Хрищени и с. Ст. минерални бани, поясни Пенка Чавдарова, нач.отдел Образование, младежки дейности и спорт. Места ще има и в новите детски заведения, които в момента се изграждат в централната част на града - до ОД МВР и в Общностния център.

През септември по този модел се очаква да заработи и системата за електронен прием в детските ясли в Стара Загора.

 

 

Други новини

Ученици се включиха в инициативата...

Ученици се включиха в инициативата „Заедно да почистим Стара Загора“ През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора...

Върховен административен съд:...

Със свое решение от 16.04.2021 г.,ВАС оТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка, вх. № КЗК-802/12.11.2020 г.и...

Удължава се срокът ремонта по участък...

Удължава се срокът ремонта по участък от бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора     Удължава се срокът за изпълнение на...

От днес започва раздаването на...

Над 390 000 пенсионери в страната с пенсии от 300, 01 лв. до 369 лв. ще получат еднократно по 120 лв. за хранителни продукти.   За финансовата...

Специализиран курс на Педагогическия...

    Ежегодният, за Педагогическия факултет на Тракийски университет, курс тази година събра близо 100 асистенти и докторанти на...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на ремонтни работи на асфалтова настилка днес и утре (16 и 17 април) се...

Старозагорски ученици участваха във...

  По повод 148 години от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавната агенция за...

Старозагорски ученици станаха...

      Двама старозагорски ученици станаха шампиони по шахмат на проведените през миналата седмица в Казанлък- Държавни...

Джазът се завръща в Стара Загора

       След едногодишно прекъсване с удоволствие съобщаваме, че традиционният Джаз форум Стара Загора ще се проведе тази...

ОДМВР – Стара Загора търси...

  Във връзка с разследвано тежко криминално престъпление, извършено в Стара Загора през август 2019 г., ОДМВР – Стара Загора търси...

Въвежда се временна организация на...

    С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строителни работи и недопускане на инциденти по проект...

Временна организация на движението...

  Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2020“, за...