Над 32 000 души са преминали през МБАЛ Университетска за 2013 г.

публикувано на 10.06.2014 г. | Категория: Общество


Проведе се редовно общо събрание на акционерите на ”МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – (Университетска).

На него присъстваха присъства представител на Министерство на здравеопазването и общините Стара Загора, Казанлък, Опан, Павел баня и Гълъбово.

Общо 11 точки бяха разгледани в дневния ред. С мнозинство от акционерите бяха приети първите 4 точки, които касаят доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството; Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г. и приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.

Не бе приета точката за освобождаване от отговорност на ръководството на болницата. Предложението бе подкрепено само от община Казанлък, Представителят на министерството и община Стара Загора гласува против, което представлява общо 90,27% от акционерите, останалите са гласували "въздържал се".

„Никой не е освободен от отговорност. На последващо събрание на Съвета на директорите ще гласуваме да бъде избран одитор на финансовата дейност през 2013 и 2014 г.”, заяви изпълнителният директор на на ”МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – (Университетска) проф. д-р Петрана Чакърова. Тя посочи, че в доклада на Съвета на директорите са дефинирани основната цел на работа на болницата, целите за развитие, предмета на дейност, анализ на кадровия потенциал, обем на дейност за 2013 г., показателите за качеството на работа за 2013г., има и акцент върху финансовото състояние, направен е анализ на данните от отчета на доходите, както и направените разходи за 2013 г. Има отчет за изпълнението на инвестиционната дейност за 2013 г. и последната точка е перспективите за развитие и инвестиционна дейност.

Според данните за финансовото състояние през 2013 г. Годината е приключила със загуба за дружеството в размер на 1,764 млн. лв. За същата година придобити дълготрайни материални активи на стойност 539 547 лв. В тази стойност на закупените активи - със собствени средства са придобити активи на стойност 204 844 лв., със средства от Министерство на здравеопазването - 231 862 лв. и дарения в размер на 2841 лв.

Апаратурата, която е закупена през 2013 г. е на стойност 306 439 лв., като от тях собствените средства на болницата са 195 869 лв, а от спонсори 110 570 лв.

20 042 422 лв. задължения към 31.12.2013 г., сочат данните от доклада. Преминалите пациенти за 2013 г. са общо 32 292, от тях 43,54% са от другите общини и области. Пациентите в планов порядък са били 13 265 или 41,9% от всички, а 16 134 са приети по спешност. Преминалите болни през 2013 г. са с 7 453 повече спрямо 2012 г.

 

 

Други новини

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...

Наказание пробация за мъж, проявил...

  Наказание „пробация“ с най-тежките пробационни мерки, които се предвиждат по закон, а именно „задължителна регистрация по...

Близо 60 предложения разгледа...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно...

Обсъдиха настъпването на...

В Областна администрация днес се проведе работно заседание във връзка с настъпването на пожароопасния сезон. В него участваха...

Водни лилии създават романтика в...

  20 водни лилии, известни като богините на водата, ще радват старозагорци от днес. Красивите цветя са засадени в японското езеро на...

Отчитането на водомерите, за...

Уважаеми клиенти,   Във връзка с предотвратяване и предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите...

Отбелязваме 80 години от освещаването...

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празнична вечерня. В 18:30 часа е началото на концерт...

51 точки влизат в дневния ред на...

  51 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 28 май от...

Два дни събират опасни битови...

За трета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни...