Набират кандидати за служба в доброволния резерв на БА

публикувано на 22.08.2012 г. | Категория: Общество


Военно окръжие – Стара Загора и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия.

Условия и ред за провеждане на конкурсите:

1. Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България/ЗРВСРБ/, правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 541 от 07.08.2012 г.

2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:

• да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

• да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

• да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

• да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/.

3. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

4. Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г.

- срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 27.09.2012 г. включително.

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него:

• автобиография;

• заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

• декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/;

• етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;

• документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

• свидетелство за съдимост;

• декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

• служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/;

• декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/;

• декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

• други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

За допълнителна информация звънете от 09.00ч. до 17.30ч. на телефони 042 / 62 33 93 ; 042 / 62 32 31 ; 042 /61 48 11 ; 042 / 61 48 12.

 

Други новини

Рандеву Августа Траяна за...

    Уникално автомобилно събитие организира „Асоциация на автомобилните историци в България“ със съдействието на Община...

Отворено писмо на протестиращите в...

    До: Областния управител на област Стара Загора, г-жа Гергана Микова; Кмета на община Стара Загора, Г-н Живко Тодоров; Директора...

Пребазират търговците от Руския...

  От 3 август (понеделник) ще започне пребазирането на търговските маси, намиращи се на територията на „Руския пазар“. Те ще...

Робот от ново поколение почиства...

Pобот от ново поколение ще почиства дъното на общинския плувен басейн в Стара Загора. Това стана възможно със закупуването на специална...

Стара Загора се поклoни пред паметта...

    Днес се навършват 143 години от боевете за защитата на Стара Загора по време на Руско-турската освободителна война. Заради...

Над 80 предложения бяха разгледани по...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора беше приет на второ четене правилникът за постъпване в...

Екип от учени от Аграрния факултет на...

  Преподавателите от Аграрния факултет на Тракийски университет доц. Георги Беев от катедра „Биохимия, микробиология и физика“...

Няма да има повишение на цената на...

Цената на билета за ползване на услугите на градския транспорт в Стара Загора няма да бъде увеличена. Това съобщи на пресконференция...

Тракийски университет – Стара Загора...

    Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа меморандум за сътрудничество с...

Наградиха отличените в конкурса...

    В звездната зала на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ в Стара Загора днес бяха наградени отличените участници...

Близо 100 незаконни постройки в...

  На 4 август от 9.00 часа, община Стара Загора ще започне принудително събаряне на незаконни постройки от източната страна на ул....

Свободни места за бакалавърската...

„Отдаденост и грижа“ – това са основните ценности, които всеки млад човек избрал професията на „Медицинска сестра“...