Набират кандидати за служба в доброволния резерв на БА

публикувано на 22.08.2012 г. | Категория: Общество


Военно окръжие – Стара Загора и Областен военен отдел – Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия.

Условия и ред за провеждане на конкурсите:

1. Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България/ЗРВСРБ/, правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 541 от 07.08.2012 г.

2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:

• да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

• да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

• да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

• да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/.

3. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

4. Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г.

- срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 27.09.2012 г. включително.

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него:

• автобиография;

• заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

• декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/;

• етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;

• документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

• свидетелство за съдимост;

• декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

• служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/;

• декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/;

• декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

• други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

За допълнителна информация звънете от 09.00ч. до 17.30ч. на телефони 042 / 62 33 93 ; 042 / 62 32 31 ; 042 /61 48 11 ; 042 / 61 48 12.

 

Други новини

Шахматисти си дават среща на турнир в...

    Над 130 са участниците в шестото издание на Международния шахматен турнир „Купа Траяна“, който се провежда традиционно в...

Окръжен съд – Стара Загора призна...

Окръжен съд – Стара Загора призна финансова санкция, наложена в Словения на 54-годишен мъж от гр.Стара Загора заради нарушение на...

БСК и браншови организации в сферата...

Българска стопанска камара и членуващи в Камарата браншови организации в сферата на рециклирането настояват за спешна среща с новия...

Окръжна прокуратура Стара Загора...

Окръжна прокуратура Стара Загора образува досъдебно производство спрямо вр. изп. длъжността директор на РИОСВ Стара Загора Христина...

В отворено писмо отново се настоява...

13 000 хора с увреждания могат да имат лични асистенти !!! Във връзка със зачестилите сигнали за прекратени асистентски програми, към хора с...

Работи се по третиране на градската и...

  Зимното поддържане и снегопочистване в Стара Загора се извършва от ДЗЗД „Грийн партнърс“-БКС. През последните дни, в които...

Положителни проби от диви свине в...

В Областна администрация днес се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Гергана Микова....

Програма на Драматичен театър Гео...

Програма на Драматичен театър „Гео Милев” през февруари:   3 ФЕВРУАРИ понеделник 19.00 Турне - СЛИВЕН ДТ...

Покана за публично обсъждане на...

На 22.01.2020 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на...

Стартира кандидатстването по...

От 20 януари до 20 март, тази година, е срокът за кандидатстване по пилотната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на...

Покана за публично обсъждане на...

На 22.01.2020 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на...

Πpoблeми c вoдoпoдaвaнeтo в oблacт Cтapa Зaгopa...

  Paбoтнa cpeщa мeждy пpeдcтaвитeли нa oбщинcĸитe pъĸoвoдcтвa и yпpaвитeля нa „Boдocнaбдявaнe и ĸaнaлизaция” EOOД – Cтapa Зaгopa, инж. Pyмeн Paйĸoв, ce...