Мониторинг отчете успех при деца със специални потребности

публикувано на 09.06.2011 г. | Категория: Здраве


Три дни експерти от белгийската организация COS Kinsbergen проведоха мониториг за отчитане на резултатите и напредъка, свързан с реализацията на проект „Превенция на институционализацията на деца с увреждания в центрове за ранна диагностика и интервенция в развитието“ (PREVI), финансиран от Европейската комисия.

 

 

Сдружение „Самаряни“ е партньор в проекта от 2010 година. От тогава насам към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружението, е разкрито Звено за ранна психосоциална интервенция (ЗРИ). Мултидисциплинарният екип, подкрепящ семейства на деца със специални потребности се състои от двама психолози, логопед, рехабилитатор и социален работник.

 

 

Децата, обект на специализираната грижа на Звеното за ранна интервенция са деца до седем годишна възраст в риск или изостават в някоя от областите на развитие - физическа, познавателна, социална, емоционална, речева. Въпреки трудността и съпротивите на родителите да приемат проблемите в развитието на децата си, белгийските експерти отчитат успех и добри резултати по отношение на работата на звеното. Малчуганите имат сериозен положителен напредък, особено тези от малките населени места, които досега са били лишени от възможността да получават подобна помощ, поради липсата на толкова гъвкава, навременна и адекватно посрещаща нуждите им услуга.

 

 

„Услугата все още е неразпознаваема за България“ – отбелязва изпълнителният директор на Сдружение „Самаряни“ – г-жа Диана Димова. „Към момента работим усилено по дейности свързани с информиране на гражданите. Провеждаме информационни срещи в детски заведения, кабинети на лични лекари, здравни детски отделения, отделите за закрила на детето в общините от областта и други.“ Предвижда се сформиране на група за взаимопомощ на родители със сходни потребности.

 

 

До момента 23 са случаите на ЗРИ. По десет от тях все още се работи, десет са успешно приключени, а три са в процес на оценка. 17 от децата в нужда от специализирана помощ са от Стара Загора, 3 от близките села, има и такива от други области и общини. Заявките са получавани от различни места: два са случаите, насочени от ОЗД Стара Загора; един – ОЗД Нова Загора; девет – от специалисти от Сдружение „Самаряни“, работещи по други услуги; две майки са разбрали за възможността от интернет форуми и още толкова са присъствали на информационните срещи в детските градини, организирани от екипа.

 

 

Най-много от родителите са с опасения за проблеми в говорното развитие на децата си. Някои от малчуганите са с детска церебрална парализа, а други с неустановена диагноза – изоставане в общото развитие.

 

Други новини

Отохирурзи спасиха живота на пациент...

59-годишен мъж от Северна България беше опериран по спешност от УНГ-специалисти на Болница „Тракия“ под ръководството на доц. д-р...

Офталмолозите на Болница Тракия...

Офталмолози от очно отделение на Болница „Тракия“ представиха новостите в лечението на различни заболявания на работна среща с...

Четвърти курс по отохирургия в...

От утре, 16 март (четвъртък) до 18 март (събота) в Болница "Тракия" - Стара Загора започва IV-тия курс по отохирургия, организиран...

Хората с увреждания да представят...

Хората с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в...

Всеки втори над 55 г. има перде на окото

Офталмолози от Стара Загора планират широка кампания за профилактика на очните заболявания, с подкрепата на Общината и РЗИ   Между...

Болница Тракия ще премери...

Болница „Тракия” ще премери дихателните параметри на общински служители в Световния ден без тютюнев дим – 31 май   На 31 май...

Лекари спасиха жена с електрическа...

Електрофизиологичното изследване на сърцето и радиофреквентната аблация се прилагат само в 4 клиники в страната Жена, изпаднала в...

БАБХ продължава с проверките по...

Българска агенция по безопасност на храните затвори Специализиран магазин за търговия на дребно с риба и рибни продукти в област Стара...

Болница Тракия получи награда на...

Болница „Тракия“ – Стара Загора, получи удостоверение от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните...

Старозагорски ортопеди поставиха...

За първи път в България беше имплантирана миниатюрна силиконова става, свързваща пръстите с дланта при пациент с тежък ревматоиден...

Онлайн-операция демонстрира...

Съдови хирурзи от страната и чужбина имаха възможността да наблюдават онлайн миниинвазивна операция на стеснена феморална артерия на...

Безплатни прегледи за гръбначни...

На 31 октомври и 1 ноември (събота и неделя) в отделението по „Физиотерапия и рехабилитация“ на Болница „Тракия“–Парк в...