Жребий ще определи търг за мартеници и Валентинки

публикувано на 17.01.2017 г. | Категория: Общество


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл.22, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се организира и проведе жребий и да се определят търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от Главния архитект на Община Стара Загора, съгласно Приложение № 1, неразделна част към настоящата Заповед.

2. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

2.1. За продажба на мартеници от 16.02.2017г. до 02.03.2017г. вкл. - 145 места

2.2. За продажба на цветя на 07.03. и 08.03.2017г.

2.3 За продажба на „Валентинки” – 11, 12, 13 и 14.02.2017г.

2.4. Тегленето на жребия да се проведе:

- На 10.02.2017г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.

- На 10.02.2017г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.

3. Утвърждавам конкурсна документация /приложения № 1, 2 и 3/, съдържаща:

3.1. Схема и текстова част за разполагане на временните преместваеми обекти /ВПО/, които не са трайно прикрепени към земята.

3.2. Заявление за участие – по образец.

3.3. Условия за провеждане на жребия.

4. Конкурсната документация да се предоставя за закупуване на желаещите за участие в жребия от 8.30 часа на 23.01.2017г. до 17.30 часа на 27.01.2017г. по места в Административните бюра. Цената на тръжните документи е 10.00 лв.

5. Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 30.01.2017г. до 17.30 часа на 03.02.2017г.

6. Определям места за разполагане на временни преместваеми съоръжения за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки“, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

7. Определям такса за ползване на общинските площи за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на квадратен метър, на ден, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

8. Разрешенията за поставяне на ВПО се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице след предварително заплащане на таксата за пълния период, определен в настоящата заповед.

9. За организацията и провеждането на жребия,

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Комисия в състав- АБ „ЦЕНТЪР”:

Председател: инж. Велико Савов – Главен специалист АБ „Център”

Членове:

1. Александър Петров – гл. експерт Отдел „ООРУК“

2. Таня Атанасова – Старши специалист АБ „Център”

3. Радостина Стоева– специалист АБ „Център”

 

Комисия в състав- АБ „ИЗТОК”:

Председател: Петър Карапенев – Главен специалист АБ „Изток”

Членове:

1. Маргарита Станимирова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Калина Стоянова – Старши специалист АБ „Изток”

 

Комисия в състав - АБ „ЗОРА”:

Председател: Цеца Делчева – Главен специалист АБ „Зора”

Членове:

1. Даниел Симеонов – мл. експерт пр. обслужване Отдел „ПНО“

2. Вера Петрова – Технически сътрудник АБ „Зора”

 

Комисия в състав - АБ „ЗАПАД”:

Председател: Николай Дрянков – Главен специалист АБ „Запад”

Членове:

1. Соня Николова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Жана Вътева – Старши специалист АБ „Запад”

 

Комисия в състав - АБ „ЖЕЛЕЗНИК”:

Председател: Стефка Нанковска – Главен специалист АБ „Железник”

Членове:

1. Диана Иванова – Ст. експерт пр. обслужване Звено „КЕЧ“

2. Ана Малчева – Старши специалист АБ „Железник”

 

Комисия в състав - АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”:

Председател: Севдалина Георгиева – Главен специалист АБ „Кольо Ганчев”

Членове:

1. Добромира Вълчева – Юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Михаела Георгиева – Технически сътрудник АБ „Кольо Ганчев”

 

Комисиите да изготвят Протоколи за провеждане на жребия, които да бъдат утвърдени от Кмета на Община Стара Загора.

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

 

 

 

Други новини

Наградиха участниците в конкурса Ще...

Отличените млади таланти, участници в третото издание на Националния конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“...

КУЛТУРЕН АФИШ 2 март – 8 март 2020 г.

 КУЛТУРЕН АФИШ 2 март – 8 март 2020 г.     2 март (понеделник)   „Да съхраним българското“ Инициатива на Средно...

Бизнесът от ветеринарномедицинския...

По инициатива на студентите от 4-ти и 5-ти курс по Ветеринарна медицина, с подкрепата на деканското ръководство беше организирана...

В Стара Загора отбелязаха 125 години от...

Община Стара Загора тържествено отбеляза днес 125 години от залесяването на парк „Митрополит Методий Кусев“. Общоградският ритуал...

Милена Желева. Вярвам, че стъпките,...

  Стара Загора с отличие „Успешна община“ от Българската агенция за инвестиции   Община Стара Загора бе отличена в...

Звезден солистичен състав в Турандот...

  Оперно-кукленият спектакъл на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини ще бъде представен н а6 март от 19.00 часа на сцената на...

Без Зелена зона в Стара Загора на 3...

    По повод отбелязването на Националния празник и 142 години от Освобождението на България, със заповед на кмета Живко Тодоров, в...

Промяна в движението на обществения...

  Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че във връзка с провеждане на тържествата по повод 142 години от...

Ниски нива на замърсява от фини...

  Днес в сградата на Общинска администрация Стара Загора се проведе заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството...

Окръжен съд – Стара Загора остави в...

  Окръжен съд – Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо четири лица, задържани при...

Строги мерки срещу разпространение...

  Всички предписания на здравните власти за работа с пациенти в спешните приемни отделения на болничните заведения са изпълнени в...

Удължава се срокът за промяна на...

    Във връзка с осигуряване на аварийно обезопасяване на пътен участък на ул. „Младост“ в кв. „Железник“, се удължава...