Жребий ще определи търг за мартеници и Валентинки

публикувано на 17.01.2017 г. | Категория: Общество


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл.22, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се организира и проведе жребий и да се определят търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от Главния архитект на Община Стара Загора, съгласно Приложение № 1, неразделна част към настоящата Заповед.

2. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

2.1. За продажба на мартеници от 16.02.2017г. до 02.03.2017г. вкл. - 145 места

2.2. За продажба на цветя на 07.03. и 08.03.2017г.

2.3 За продажба на „Валентинки” – 11, 12, 13 и 14.02.2017г.

2.4. Тегленето на жребия да се проведе:

- На 10.02.2017г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.

- На 10.02.2017г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.

3. Утвърждавам конкурсна документация /приложения № 1, 2 и 3/, съдържаща:

3.1. Схема и текстова част за разполагане на временните преместваеми обекти /ВПО/, които не са трайно прикрепени към земята.

3.2. Заявление за участие – по образец.

3.3. Условия за провеждане на жребия.

4. Конкурсната документация да се предоставя за закупуване на желаещите за участие в жребия от 8.30 часа на 23.01.2017г. до 17.30 часа на 27.01.2017г. по места в Административните бюра. Цената на тръжните документи е 10.00 лв.

5. Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 30.01.2017г. до 17.30 часа на 03.02.2017г.

6. Определям места за разполагане на временни преместваеми съоръжения за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки“, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

7. Определям такса за ползване на общинските площи за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на квадратен метър, на ден, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

8. Разрешенията за поставяне на ВПО се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице след предварително заплащане на таксата за пълния период, определен в настоящата заповед.

9. За организацията и провеждането на жребия,

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Комисия в състав- АБ „ЦЕНТЪР”:

Председател: инж. Велико Савов – Главен специалист АБ „Център”

Членове:

1. Александър Петров – гл. експерт Отдел „ООРУК“

2. Таня Атанасова – Старши специалист АБ „Център”

3. Радостина Стоева– специалист АБ „Център”

 

Комисия в състав- АБ „ИЗТОК”:

Председател: Петър Карапенев – Главен специалист АБ „Изток”

Членове:

1. Маргарита Станимирова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Калина Стоянова – Старши специалист АБ „Изток”

 

Комисия в състав - АБ „ЗОРА”:

Председател: Цеца Делчева – Главен специалист АБ „Зора”

Членове:

1. Даниел Симеонов – мл. експерт пр. обслужване Отдел „ПНО“

2. Вера Петрова – Технически сътрудник АБ „Зора”

 

Комисия в състав - АБ „ЗАПАД”:

Председател: Николай Дрянков – Главен специалист АБ „Запад”

Членове:

1. Соня Николова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Жана Вътева – Старши специалист АБ „Запад”

 

Комисия в състав - АБ „ЖЕЛЕЗНИК”:

Председател: Стефка Нанковска – Главен специалист АБ „Железник”

Членове:

1. Диана Иванова – Ст. експерт пр. обслужване Звено „КЕЧ“

2. Ана Малчева – Старши специалист АБ „Железник”

 

Комисия в състав - АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”:

Председател: Севдалина Георгиева – Главен специалист АБ „Кольо Ганчев”

Членове:

1. Добромира Вълчева – Юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Михаела Георгиева – Технически сътрудник АБ „Кольо Ганчев”

 

Комисиите да изготвят Протоколи за провеждане на жребия, които да бъдат утвърдени от Кмета на Община Стара Загора.

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

 

 

 

Други новини

Извънредната епидемиологична...

Извънредната епидемиологична обстановка се удължава с две седмици и така става до края на юли.   Това се прави с цел да се запази...

1251 явявания на редовните...

  1251 явявания на редовните кандидатстудентски изпити в Тракийски университет, отчитат от учебния отдел на висшето учебно...

Хиляди нови цветя ще красят Стара...

    Хиляди нови цветя ще красят паркове и градини в Стара Загора. Вече започна засаждането на цветните растения в зоните за отдих и...

Държавна опера-Стара Загора...

От 1 юли до 3 септември 2020 г. Държавна опера-Стара Загора организира лятна програма на Античен форум „Августа Траяна“, която нарече...

Доброволци обновиха детска площадка...

  През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора „Заедно за повече детски усмивки“, беше обновена първата детска...

Музикантите на Стара Загора заявяват:...

  Днес на три локации на открито в Стара Загора ще се проведат концерти под надслов "Музикантите на Стара Загора: Тук сме!"....

Едно предложение за званието Почетен...

  До края на установения срок – 1 юли, бeше получена една номинация за удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара...

Стара Загора е част от национална...

Област Стара Загора е една от седемте дестинации за балнео- и СПА туризъм в България, които са акцент в кампания организирана от...

ДЖАЗОСПЕКЦИЯ – като на кино!

Концертът ДЖАЗОСПЕКЦИЯ на 4 юли /събота/ от 21 часа на Античен форум „Августа Траяна“ е по идея на диригента Димитър Косев, сценарий...

Двама с COVID-19 са в старозагорската...

  Пет са новите случаи на инфектирани с коронавирусна инфекция в Стара Загора. Четирима от тях са изследвани в лабораторията на...

Радан Кънев в Стара Загора за...

Евродепутатът Радан Кънев идва в Стара Загора с коментир „Зелената сделка“. Срещата ще се състои в понеделник, 6 юли от 18.00 ч. в...

Четири специалности в Тракийски...

Специалностите от професионално направление „Педагогика на обучението по…“ – „Педагогика на обучението по...