Европейска седмица на Общественото здраве 11-15 май 2020 г

публикувано на 07.05.2020 г. | Категория: Общество


 

 

Европейската седмица на Oбщественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), подкрепена от Регионалния офис на СЗО за Европа, Европейската комисия и редица европейски неправителствени организации, работещи в областта на общественото здраве. Европейските страни се включват в нея чрез своите национални асоциации по обществено здраве, а България взема участие в инициативата чрез активното съдействие и ръководство на Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), която е пълноправен член на EUPHA.

За втора поредна година Тракийски университет, Стара Загора ще участва в Европейската седмица на здравето, която ще се проведе в периода 11-15 май 2020 г.

Инициативата има за цел да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве и да свърже професионалисти, допринасящи за общественото здраве в цяла Европа. В контекста на пандемичното разпространение на COVID-19 Европейската седмица на общественото здраве ще се проведе под мотото: „С обединени усилия за по-здрави общности“. Ключовото послание е, че правителствата, учените, здравните специалисти и гражданското общество трябва да работят заедно за справяне с пандемията и че промоцията на общественото здраве е по-важна от всякога.

Организираните онлайн събития в над 30 страни от Европа отразяват всеобщата, ежедневна тема на седмицата „COVID-19: Сътрудничество, координация, комуникация“, както и специфичните за всеки ден от седмицата теми, а именно:

 

Понеделник, 11 май – „Промоцията на здравето чрез Глобалните цели“;

Вторник, 12 май – „Първичната здравна помощ в дигиталната ера“;

Сряда, 13 май – „Заедно в подкрепа на психичното здраве“;

Четвъртък, 14 май – „Равенство в здравето за всички“;

Петък, 15 май – „Да стареем здравословно“.

 

В отговор на Европейските послания, преподаватели и студенти от Медицински факултет и Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора организират следните пет инициативи:

В първия ден на Европейската седмица, 11 май 2020, понеделник, в духа на темата на деня: „Промоцията на здравето чрез Глобалните цели“, ще се проведат следните инициативи:

 

От 11:00 до 12:00 - онлайн лекция-семинар на тема „Древни и новопоявили се болести като следствие на човешката дейност“, с лектор доц. Борислава Чакърова, специалист по медицинска паразитология, преподавател в Медицински факултет при ТУ. В лекцията ще се постави акцент върху човешката дейност като фактор за разпространението и разширяването на ареалите на вече съществуващи болести с инфекциозни агенти в човешката популация. Появата на нови, непознати болести изправят човечеството пред предизвикателства с неясни измерения и понякога с много висока цена. Настоящата пандемия с COVID-19 показва именно това. Целта на лекцията-семинар е да се направи преглед на значимите за човечеството болести, повлияли на историческия му ход, с оценка на здравето, постигащо Глобалните цели. Участие в него ще вземат студенти и преподаватели от Медицински факултет при ТУ.

От 11.30 до 13.00 часа проф. Христина Милчева, катедра „Здравни грижи“ при Медицински факултет, организира дискусия на тема „Промоция на здравето чрез Глобалните цели“ с участието на студенти първи курс от специалност „Акушерка“. След кратко запознаване със същността на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и по-специфично с Цел 3, студентите ще обсъдят проблемите на майчиното здраве, използвайки свои собствени презентации за промоция на здравето на бременни в контекста на определени рискови фактори. Презентациите са изготвени след предварително зададени изисквания и насоки от преподавателя и обхващат най-честите рискови фактори, имащи негативно влияние върху здравето на бъдещата майка – небалансирано хранене, двигателен инактивитет, тютюнопушене, употреба на лекарства и др.

От 13.00 до 14.30 часа д-р Розалина Йорданова от Медицински колеж при ТУ ще проведе онлайн лекция на тема „Актуално за COVID-19 и ролята на медицинските специалисти”. Чрез платформата Zoom участие в лекцията ще вземат студенти първи курс, специалност „Медицински лаборант“. Целта на лекцията е да представи на студентите най-актуална информация за COVID-19 и ролята на медицинските специалисти в борбата с глобалната пандемията.

На 13 май 2020, сряда, от 11.00 до 12.00 часа, под мотото на третия ден на Европейската седмица “Заедно в подкрепа на психичното здраве”, се предвижда дебат под ръководството на доц. Борислава Чакърова за „Страхът като първична човешка реакция при среща с неизвестната болест“.

В ежедневието си, в ерата на информационните технологии, човек се среща с новини, които нерядко изиграват съществена роля за неговото психично и и физическо здраве. Информацията, отнасяща се пряко или косвено до човешкото здраве се асимилира според познанията на индивида и често предизвиква чувство на страх и безпомощност. В хода на пандемията от COVID-19 страхът от неизвестността, заплашваща човешкия живот проявява широк диапазон - от пълно отричане на болестта до неадекватно силни реакции на страх.

Целта на дебата между студенти и преподаватели от Медицински факултет е да се презентират разнообразните причини и прояви на страха от неизвестната болест като се потърсят пътищата за заедност в психичното здраве.

За 14 май 2020, четвъртък, от 11.00 до 12.00 часа, в контекста на темата на деня „Равенство в здравето за всички“, се подготвя работна среща под надслов „Рискови групи и рискови фактори при епидемии с паразитни агенти“, с водещ доц. Борислава Чакърова от МФ.

Поводът за нея са оценка на лицата в риск от заразяване и факторите, подпомагащи това при епидемии с различен механизъм на предаване, вкл. и причините за пандемичното разпространение на непознатия SARS-CoV2. Епидемиите, причинени от паразити имат различни параметри по отношение на качествени и количествени показатели, а съвременните диагностични технологии допринасят за прецизиране на групите в риск и детайлизиране на факторите за разпространение на паразитните агенти.

Целта на дискусията между студенти и преподаватели от Медицинския факултет е да се представи многообразието на механизмите и факторите за разпространение, както и попадналите под тяхното въздействие възприемчиви лица и да се потърси равновесие на здравето за всички.

Предвид целесъобразността на противоепидемичните мерки в условия на пандемия от COVID-19, инициативите ще бъдат проведени единствено чрез онлайн връзка.

Събитията, с които Тракийски университет ще участва в Европейската седмица на здравето са одобрени и официално регистрирани на сайта на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и по този начин те вече са част от официалните събитията на тази общоевропейска инициатива.

 

 

Етикети:

 

Други новини

Кандидат-студентите могат да подават...

    Тракийски университет – Стара Загора е готов да посреща кандидат-студенти за прием в сградата на Ректората, през западния...

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...