До 10 000 лева за организиране на културни и спортни събития

публикувано на 28.01.2013 г. | Категория: Общество


Над 60 представители на читалища от област Стара Загора получиха информация от ОИЦ - Стара Загора за отворените схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и за възможностите за финансиране на социални и културни дейности с европейски средства .

 

Областният информационен център Стара Загора запозна участниците в срещата с предстоящите за отваряне схеми през 2013 година по ОП „Развитие на човешките ресурси“ .

 

Експерти на ОИЦ - Стара Загора представиха на читалищата възможностите за финансиране на Фонд „Социална закрила“. Фондът е създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министерството на труда и социалната политика. За средства от фонда могат да кандидатстват общини, физически и юридически лица, както и физически лица, регистрирани по Търговския закон. През фонд „Социална закрила“ може да се кандидаства за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рискови групи от населението. Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 10 000 лева като собственото участие на кандидата е 10%.

 

В срещата беше предоставена информация за обявената покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда – 2013“на МОСВ и ПУДООС. Отправена е покана за участие към общини и кмества за предоставяне на средства до 10 000 лева за залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения. Втората покана е към училища, детски градини и обединени детски комплекси за средства до 5 000 лева за дейности в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателния процес. За повече информация и по двете отправени покани на : http://pudoos.bg

 

Други новини

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...