Новините от 12.02.2021 г.


Обществено обсъждане на Бюджет 2021 на Община Чирпан

публикувано на 12.02.2021 в 12:31 ч.

На 10.02.2021 г. в голяма зала на Община Чирпан се проведе публично обсъждане на бюджета за 2021 г. в изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси преди внасянето му за приемане от...