Новините от 10.12.2020 г.


Създават автоматизирана картотека на новия гробищен парк

публикувано на 10.12.2020 в 14:19 ч.

    През тази година беше въведен в експлоатация новият гробищен парк на Стара Загора, намиращ се в землището на село Ракитница. Първият етап от изпълнението на проекта, който получи...

До края на декември ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

публикувано на 10.12.2020 в 13:29 ч.

  До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват...

С онлайн форум отбелязват Международен ден за правата на човека в Стара Загора

публикувано на 10.12.2020 в 12:04 ч.

  По случай 10 декември- Международен ден за правата на човека, Международният младежки център (ММЦ) и Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) Стара Загора организират виртуален...