Новините от 14.03.2019 г.


Предоставят безвъзмездно екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства

публикувано на 14.03.2019 в 10:16 ч.

Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз....