Болнични заведения от областта с възражение към НЗОК

публикувано на 25.04.2017 г. | Категория: Общество


 

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА

Д-Р СЛАВКА ЙОРДАНОВА

 

ДО

НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,

ГР. СОФИЯ

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,

ГР. СОФИЯ

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

 

КОПИЕ ДО:

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

 

 

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ

 

ДО Г-Н СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЦЕНТЪРА ЗА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

ДО Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

 

 

 

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА, както следва:

 

 

1. „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора,

Бул. „Патриарх Евтимий” 84

Чрез Управителя д-р Иван Златков

 

 

2. „МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ-РАДНЕВО“ ЕООД,

гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 42

чрез д-р Динко Динев, Управител/

 

 

3. „МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ“ ЕООД, гр. Казанлък

Ул. „Старозагорска” № 16

Чрез д-р Кети Маналова,Управител

 

 

4. „МБАЛ-ЧИРПАН“ ЕООД, гр. Чирпан

ул. „Г. Димитров”

Чрез д-р Неделчо Тотев, Управител

 

 

5. „СБАЛПФЗ „ ЕООД, гр. Стара Загора

Ул. „Армейска” 11

Чрез д-р Чавдар Попов, Управител

 

6. „МБАЛ МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

Гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” № 1

Чрез д-р Николай Салутски,Управител

 

 

7. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д. ТРОШЕВ, гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" 61

Чрез д-р Станимир Трошев,Управител/

 

 

8. РК на БЛС СТАРА ЗАГОРА чрез д-р Георги Бакоев

 

 

 

Относно: Стойности за дейностите в БМП на РЗОК Стара Загора

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА НЗОК,

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

 

На среща в РЗОК Стара Загора, проведена на 19.04.2017 г., узнахме, че с Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса № РД-НС-04-36 от 11.04.2017 година за РЗОК Стара Загора са утвърдени общи тримесечни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ (БМП) по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. (Правилата)за закупуване от изпълнителите на БМП за периода м. Май – м. Юли 2017 г. по сключените им договори, които стойности са намалени спрямо бюджета на РЗОК Стара Загора за предходната 2016 година.

С въпросното решение пряко се засягат интересите на представляваните от нас лечебни заведения, които през предходната 2016 година системно бяха лишавани от възможността да получат пълната стойност на изпълнените дейности по индивидуалните си договори поради надвишаване на определените им месечни стойности.

 

Ето защо сме силно обезпокоени от факта, че вместо очакваното увеличение на средствата за закупуване на дейности от НЗОК/РЗОК Стара Загора, месечните стойности на всички изпълнители на БМП от Областта могат да бъдат намалени.

 

Тук е мястото да се отбележи и обстоятеството, че в чл. 1.1.3.7 от ЗБНЗОК 2017 са предвидени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ в резмер на 1 457 528 900.00 лева, а в чл. 1.1.3.7 от ЗБНЗОК 2016 са предвидени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ в резмер на 1 343 322 000.00 лева т.е. заложено е увеличение на средствата с близо 8 % или 114 206 900.00 (сто и четиринадесет милиона двеста и шест хиляди и деветстотин) лева спрямо предходната година. Въпреки че са предвидени повече средства, за изпълнителите на БМП на територията, обслужвана от РЗОК Стара Загора, е налице намаление в предоставяните стойности. С оглед изложеното и на основание чл. 109 и следващите от АПК Ви сигнализираме за явно недобросъвестно определяне на стойностите по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., като считаме, че същите са определени недобросъвестно и в противоречие със закона и добрите нрави. Заявяваме, че на територията, обслужвана от РЗОК Стара Загора, не са настъпили промени, които да мотивират намаление в средствата.

 

Подобно намаление на стойностите по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за изпълнителите на БМП в областта през първия период на действие на НРД 2017 г. впоследствие ще рефлектира върху определяне на същите за следващите периоди, т.е. ще генерира системно недофинансиране на лечебните заведения за болнична помощ в Стара Загора и областта.

Предвид гореизложеното, настояваме за спешни мерки за изменение на определените за периода м. Май – м. Юли 2017 г. стойности на РЗОК Стара Загора и тяхното увеличение пропорционално на предвиденото увеличение на средствата за БМП съгласно ЗБНЗОК за 2017 г. При неосигуряване на адекватно финансиране за лечебните заведения за болнична помощ се създава реална опасност НЗОК да се лиши от договорни партньори изпълнители на болнична медицинска помощ в Област Стара Загора за 2017 г.

В подкрепа на твърденията прилагаме анализ за съотношението на средствата към глава от населението, от които е видно, че за Област Стара Загора, която е университетски център и в която се изпълняват сложни по обем дейности и са разкрити лечебни заведения с висок капацитет и с най-високо ниво на компетентност.

 

 

Гр. Стара Загора, 25.04.2015 г.

 

 

 

За „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД:

 

 

/д-р Иван Златков/

 

За „МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ- РАДНЕВО“ ЕООД:

 

 

/ д-р Динко Динев, Управител/

 

 

За МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ“ ЕООД:

 

 

/д-р Кети Маналова,Управител/

 

 

За „МБАЛ-ЧИРПАН“ ЕООД:

 

 

/ д-р Неделчо Тотев, Управител/

 

 

За „СБАЛПФЗ „ ЕООД:

 

 

/д-р Чавдар Попов,Управител/

 

 

За „МБАЛ МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД:

 

 

/д-р Кирил Добрев/

 

 

ЗА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НИАМЕД“ ООД

 

 

/Д-р Николай Христов/

 

 

За ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д. ТРОШЕВ:

 

 

/ д-р Станимир Трошев,Управител/

 

 

 

За РК на БЛС СТАРА ЗАГОРА:

 

 

/д-р Георги Бакоев/

 

 

Други новини

Благотворителен концерт Бъдеще за...

4849 лева събра благотворителният концерт „Бъдеще за Михаела" в гр. Гълъбово. Към участниците и присъстващите в залата се обърна бащата...

Поздравиха доктори и акушерки за...

    Специални поздравления от представители на Община Стара Загора по повод Деня на родилната помощ получиха днес доктори и...

Оставиха в ареста мъж, задържан при...

Окръжен съд – Стара Загора остави в ареста мъж, задържан при специализирана полицейска операция и разследван за разпространение на...

STING THE OPERA с Петър Салчев, Военен биг...

  Великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент ще бъде представен в един специален концерт на оркестъра на Държавна...

Старозагорка създава дигитални...

Това са Ставрос Ставру и Ива Груева. Двамата заедно създават Пукльовците – дигитални образователни игри, които помагат на учителите...

Евродепутатът Петър Витанов в Стара...

Темата: "Новият европейски бюджет - шанс за балансирано развитие на регионите?". Общинският съвет на БСП-Стара Загора кани жителите на...

Канят за участие в конкурс за...

  Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) отново канят за участие в традиционния конкурс – изложба...

КУЛТУРЕН АФИШ 20 януари – 26 януари 2020...

  КУЛТУРЕН АФИШ 20 януари – 26 януари 2020 г.         20 януари (понеделник)     "Енергични хора" от Василий...

Държавна опера-Стара Загора обявява...

Ако искате детето ви да развие своите артистични дарби, да се изявава на сцена, да участва в професионални спектакли, да получи ценно...

Шахматисти си дават среща на турнир в...

    Над 130 са участниците в шестото издание на Международния шахматен турнир „Купа Траяна“, който се провежда традиционно в...

Окръжен съд – Стара Загора призна...

Окръжен съд – Стара Загора призна финансова санкция, наложена в Словения на 54-годишен мъж от гр.Стара Загора заради нарушение на...

БСК и браншови организации в сферата...

Българска стопанска камара и членуващи в Камарата браншови организации в сферата на рециклирането настояват за спешна среща с новия...