АД се произнесе в полза на Областния управител по дело срещу ОбС Казанлък

публикувано на 17.04.2014 г. | Категория: Общество


Административен съд Стара Загора се произнесе в полза на областния управител на Стара Загора по дело срещу Общински съвет - Казанлък

С Решение № 67/14.04.2014 г. Административен съд Стара Загора отменя по оспорване на областния управител като незаконосъобразни разпоредбите на т.4 и т. 6 от Приложение № 1 от Наредба №25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. Същите са приети повторно с Решение №855/20.01.2014 г. на Общински съвет Казанлък, след като решението е било върнато за ново обсъждане от областния управител. Съгласно текстовете по тези точки са определени цени за услугите „поддържане на гробните алеи” и „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”. Решението на Съда гласи, че съдържанието на оспорените разпоредби се явява в противоречие с материалния закон и неговата цел.

С текстове на т.4 и т.6 от приложение № 1 към §2 от ПЗР на Наредба №25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък се регламентират услуги, извършвани на територията на гробищния парк, както и цените им. Съгласно текстовете, таксите се заплащат за предоставяне на услуга, чийто размер се определя от Общинския съвет, въз основа на необходимите административни или материално-технически разходи по нейното предоставяне. В решението е посочено, че гробищните паркове са публична общинска собственост по смисъла на ЗОбС, т.е. това са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Погребенията са социални мероприятия, а поддържането на гробищните паркове, където се извършват те, е комунална дейност. Задължението на общината е да предоставя услугата по „почистване на териториите за обществено ползване”, съгласно чл.62 от ЗМТД, наред с услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа, обхваща всички територии за обществено ползване на територията на съответна община - в т.ч и гробищните паркове, коментира главният юрисконсулт на Областна администрация Стара Загора Ваня Панова. Тя обясни, че така гласуваната разпоредба, с която се предвижда услугата „поддържане на гробните алеи целогодишно”, както и определената в нея цена, са приети в противоречие с нормативни актове от по-висока степен - ЗМДТ, както и Конституцията на РБ, тъй като данъците и таксите се установяват само със закон. В решението на Административния съд се посочва още, че е налице и неяснота изрично кои лица са адресати на услугата, съответно на задължението й за заплащане, както и дали цената й се дължи еднократно или ежегодно.

С т. 6 се определя цена за услуга „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”. Предвидената цена не следва да се заплаща, поради липса на услуга, съответно и на право, което да се предоставя от общината, т.е ограждането на гробно място не е строеж по смисъла на §5, т. 38 от ЗУТ. По този начин не следва да се определя отделна цена, която да се дължи от ползвателите на услугата. Правото на изграждане на ограда е признато по силата на подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет Казанлък и за реализацията му не е необходимо разрешение за строеж по реда на ЗУТ. За тази услуга не се дължи цена и така определената такса е незаконосъобразна.

Решението на Административния съд подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Други новини

Гражданското участие при формирането...

Днес се състоя работно заседание по съвместния проект на Областна администрация и ТПП-Стара Загора за повишаване на гражданското...

Стара Загора е домакин на регионален...

Стара Загора е домакин на регионален семинар за прилагането на Националната програма за подобряване качеството на въздуха 2018-2024 в...

Променя се временно маршрутът на...

С цел осигуряване на аварийно обезопасяване на пътен участък на ул. „Младост“ в старозагорския квартал „Железник“, за...

Възстановен е парапетът на моста на...

    С нов облик е мостът при островчето на езеро „Загорка“ в Стара Загора. Компрометираните дървени парапети, които бяха...

Допълнителни автобуси за Задушница в...

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието „Задушница” на 22 февруари (събота) фирма „Тролейбусни и...

Почетоха паметта на Левски в...

По повод 147 години от гибелта на Апостола на свободата децата от четвърта подготвителна група на детска градина №23 „Кипарис” в...

Без вода в някои населени места в...

Поради аварии се спира водоподаването в няколко старозагорски села и в части на града, информират от ВиК Стара Загора.   До 14 часа без...

Народни представители и земеделски...

По инициатива на народните представители от ГЕРБ Борис Кърчев и Радостин Танев в Стара Загора днес бе проведена работна среща с...

Парк-Хотел Стара Загора с награда...

Петзвездният комплекс Парк-Хотел „Стара Загора“ спечели наградата в категория „Най-добър градски 5-звезден хотел“ на...

Представят реставрирана мозайка в...

На 20.02.(четвъртък) 2020г. , от 17:30 ч., екипът на Регионален исторически музей - Стара Загора Ви кани на представянето на консервираната и...

Стотици старозагорци почетоха с...

  Стотици признателни старозагорци днес сведоха глави пред паметта на Васил Левски по повод 147-та годишнина от обесването му....

Канят участници в литературен...

Четвърто издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си” обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа на...